Hrubieszowski Dom z Klimatem

KONKURS „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

ZAPROJEKTUJ PRZYJAZNY DLA KLIMATU I EKOLOGICZNY DOM JEDNORODZINNY Z OGRODEM, TOŻSAMY Z MIEJSCEM, TRADYCJĄ LOKALNĄ I WPISANY W KRAJOBRAZ “HRUBIESZOWA – MIASTA Z KLIMATEM”!

ZADANIE KONKURSOWE to modelowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji:
1. dom miejski,
2. dom podmiejski,
3. dom nad rzeką.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

KONKURS skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 albo skończyli lub skończą studia w 2023 r. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do udziału zespoły interdyscyplinarne, które połączą studentów architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuka ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.  
PRACA KONKURSOWA powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50×70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417×1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00 (wszystkie szczegóły wraz z wykazem wymaganych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu).

NAGRODY:
I miejsce – 6 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 2 000 zł;
3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.

Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE w postaci:
– zaproszenia laureatów I nagrody w konkursie do rozwinięcia swojej koncepcji pod opieką tutorów z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i opublikowanie pracy w publikacji popularyzatorsko-naukowej prezentującej „dobre praktyki” w zakresie, przyjaznego dla środowiska i klimatu budownictwa mieszkaniowego pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Aneksie do publikacji popularyzatorsko-naukowej pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie;

WAŻNE TERMINY:
23.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do 7.04.2023 r. – możliwość zadawania pytań do konkursu przez formularz: https://forms.gle/xpTNimFFgkg81vL48,
do 14.04.2023 r. – publikacja odpowiedzi na pytania na stronie konkursu: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu przez link https://forms.gle/sC8ftszHc6aEnF6o6,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie prac konkursowych przez link: https://forms.gle/mLCJ982VSdLr7txXA,  
do dnia 26.06. 2023 r. do godziny 16:00 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

Cele Konkursu – realizowanego w ramach działania „Dom z klimatem” przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – Katedrę Architektury Krajobrazu – są ściśle powiązane z hasłem stanowiącym nadrzędną narrację funduszy EOG i funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” oraz oficjalnym mottem lidera projektu – „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem”.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), Burmistrza Miasta Hrubieszów.
Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.

20-31 STYCZNIA 2023 – ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ PROJEKTÓW I PRAC STUDENCKICH W HRUBIESZOWIE!

Już od najbliższego piątku, czyli 20 stycznia będzie można oglądać w Hrubieszowskim Domu Kultury wystawę „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM l HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE”.
Serdecznie zapraszamy na wernisaż, 20.01.2023 (piątek), o godz. 12:00 w HDK!

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów Politechniki Krakowskiej wykonane w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w 2022 roku.

Bardzo cieszymy się, że będziemy mieli możliwość zaprezentować mieszkańcom i władzom miasta efekty praktyk inwentaryzacyjnych (fotografie, pomiary, inwentaryzacje pięknych ogrodów) i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz projekty powstałe wyniku warsztatów partycypacyjnych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”.
Wystawa była już prezentowana na Politechnice Krakowskiej w Galerii Gil w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku a na jej uroczystym otwarciu nagrodzono wybrane przez mieszkańców w plebiscycie najciekawsze koncepcje HCK.

Informacje o projekcie HDK

Działanie pt. „Hrubieszowski Dom z Klimatem” (HDK) jest realizowane przy udziale pracowników  naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu (A-8) z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków(A-1), Katedrą Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego(A-5) i Katedrą Rysunku Malarstwa i Rzeźby(A-7). 

Ogólny zakres prac obejmuje opracowanie i wydruk monografii dotyczących drewnianych domów hrubieszowskich („Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –historia, tradycja, duch miejsca. Część I” wraz ze „spacerownikiem oraz „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II”) a także organizację ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-krajobrazowego dla studentów architektury i architektury krajobrazu na projekt „Hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem”. Ponadto powstanie katalog wybranych projektów. Działaniu będą towarzyszyć różne formy prac naukowych, badawczych i dydaktycznych ( w tym kwerendy archiwalne i badania terenowe, w tym praktyki studenckie inwentaryzacyjno-architektoniczno-krajobrazowe, plenery malarskie, prace kół naukowych, organizację konkursu studenckiego, opracowanie koncepcji projektowych „domów z klimatem” we współpracy pracowników i studentów WAPK, wystawy i inne. Wszystkie etapy prac będą podsumowane publikacjami (monografie, katalogi, artykuły naukowe wieloautorskie we współpracy ze studentami), publikacje na stronach i w czasopismach internetowych