Zobacz współczesne hrubieszowskie domy i ogrody z klimatem! Wystawa czynna jeszcze do 14 marca 2024

28 lutego 2024 roku odbył się wernisaż wystawy podsumowującej działanie “Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”. Na wystawie prezentowane są prace nagrodzone w studenckim konkursie projektowym rozstrzygniętym latem 2023 roku oraz modelowe koncepcje współczesnych ekologicznych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją Hrubieszowa.

fot. A. Staniewska

W Galerii GIL Politechniki Krakowskiej zgromadziło się licznie grono uczestniczących w projekcie pracowników Politechniki, studentów i osób zainteresowanych projektowaniem architektury i krajobrazu w kontekście zmian klimatu oraz tożsamości lokalnej. Udział Politechniki i realizowane przez naukowców i studentów badania w Projekcie „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” przedstawiła dr inż. arch. Izabela Sykta, która jest koordynatorem projektu na naszej uczelni. Spotkanie swoim udziałem zaszczycili także Prodziekan do spraw studenckich WAPK dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK oraz Prorektor do spraw studenckich dr inż. Marek Bauer, którzy uroczyście wręczyli nagrody przedstawicielom zespołów nagrodzonych w ogólnopolskim studenckim konkursie na projekt hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem.

Z kolei pochodzący z Hrubieszowa dr inż. arch. Marcin Gierbienis przedstawił idee, które przyświecały zespołom dydaktyków i studentów, którzy stworzyli 10+1 modelowych koncepcji domów rodzinnych inspirowanych lokalną tradycją budowlaną i charakterystycznym detalem. Wszyscy uczestnicy zespołów otrzymali podziękowania za twórczy wkład w projekt. Prezentacja projektów, które stały się również kanwą dla monografii „10+1 HRUBIESZOWSKICH DOMÓW I OGRODÓW Z KLIMATEM. Zrównoważone projektowanie w kontekście miejsca i czasu” (aktualnie w druku) ma popularyzować wiedzę na temat zrównoważonych i odpowiadających na kryzys klimatyczny rozwiązań w architekturze, budownictwie, zagospodarowaniu terenów i projektowaniu ogrodów osadzonych w kontekście miejsca i podejmujących twórczy dialog z genius loci – zgodnie z hasłem przyświecającym projektom, które finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wystawę modelowych koncepcji współczesnych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją oraz nagrodzonych w konkursie studenckim prac można jeszcze oglądać w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej do 14 marca 2024 roku.

fot. Jan Zych