KONKURS

„Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

ZAPROJEKTUJ PRZYJAZNY DLA KLIMATU I EKOLOGICZNY DOM JEDNORODZINNY Z OGRODEM, TOŻSAMY Z MIEJSCEM, TRADYCJĄ LOKALNĄ I WPISANY W KRAJOBRAZ “HRUBIESZOWA – MIASTA Z KLIMATEM”!

ZADANIE KONKURSOWE to modelowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji:
1. dom miejski,
2. dom podmiejski,
3. dom nad rzeką.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

POBIERZ ODPOWIEDZI ORGANIZATORÓW NA ZADANE PYTANIA

KONKURS skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 albo skończyli lub skończą studia w 2023 r. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do udziału zespoły interdyscyplinarne, które połączą studentów architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuka ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.  
PRACA KONKURSOWA powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50×70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417×1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00 (wszystkie szczegóły wraz z wykazem wymaganych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu).

NAGRODY:
I miejsce – 6 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 2 000 zł;
3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.

Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE w postaci:
– zaproszenia laureatów I nagrody w konkursie do rozwinięcia swojej koncepcji pod opieką tutorów z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i opublikowanie pracy w publikacji popularyzatorsko-naukowej prezentującej „dobre praktyki” w zakresie, przyjaznego dla środowiska i klimatu budownictwa mieszkaniowego pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Aneksie do publikacji popularyzatorsko-naukowej pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie;

WAŻNE TERMINY:
23.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu na stronie: https://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do 7.04.2023 r. – możliwość zadawania pytań do konkursu przez formularz: https://forms.gle/xpTNimFFgkg81vL48,
do 14.04.2023 r. – publikacja odpowiedzi na pytania na stronie konkursu: https://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu przez link https://forms.gle/sC8ftszHc6aEnF6o6,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie prac konkursowych przez link: https://forms.gle/mLCJ982VSdLr7txXA,  
do dnia 26.06. 2023 r. do godziny 16:00 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie: https://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

Cele Konkursu – realizowanego w ramach działania „Dom z klimatem” przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – Katedrę Architektury Krajobrazu – są ściśle powiązane z hasłem stanowiącym nadrzędną narrację funduszy EOG i funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” oraz oficjalnym mottem lidera projektu – „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem”.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.