Hrubieszowskie korzenie – ukazał się kolejny artykuł naukowy związany z tematyką projektu!

W renomowanym czasopiśmie naukowym TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY O/PAN W KRAKOWIE ukazał się właśnie artykuł pióra dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej, prof. PK na temat hrubieszowskich korzeni profesora Wiktora Zina. Autorka materiały do niego zbierała w czasie trwania projektu i w tekście zawarła nieznane dotychczas szerzej informacje – w tym drzewo genealogiczne przodków Profesora!
Z artykułem można zapoznać się w wolnym dostępie na stronie czasopisma – link otwiera plik artykułu w nowym oknie.
Zapraszamy do lektury!

Dom rodziny Zinów w Hrubieszowie, fot. B. Makowska 2022

B. Makowska, Professor Wiktor Zin’s Hrubieszów roots in his artistic work and activity/ Hrubieszowskie korzenie w twórczości i działalności profesora Wiktora Zina, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury O/Pan w Krakowie, Tom LI (51)/ 2023, s. 539-557