KONKURS

Zobacz współczesne hrubieszowskie domy i ogrody z klimatem! Wystawa czynna jeszcze do 14 marca 2024

28 lutego 2024 roku odbył się wernisaż wystawy podsumowującej działanie “Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”. Na wystawie prezentowane są prace nagrodzone w studenckim konkursie projektowym rozstrzygniętym latem 2023 roku oraz modelowe koncepcje współczesnych ekologicznych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją Hrubieszowa.

fot. A. Staniewska

W Galerii GIL Politechniki Krakowskiej zgromadziło się licznie grono uczestniczących w projekcie pracowników Politechniki, studentów i osób zainteresowanych projektowaniem architektury i krajobrazu w kontekście zmian klimatu oraz tożsamości lokalnej. Udział Politechniki i realizowane przez naukowców i studentów badania w Projekcie „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” przedstawiła dr inż. arch. Izabela Sykta, która jest koordynatorem projektu na naszej uczelni. Spotkanie swoim udziałem zaszczycili także Prodziekan do spraw studenckich WAPK dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK oraz Prorektor do spraw studenckich dr inż. Marek Bauer, którzy uroczyście wręczyli nagrody przedstawicielom zespołów nagrodzonych w ogólnopolskim studenckim konkursie na projekt hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem.

Z kolei pochodzący z Hrubieszowa dr inż. arch. Marcin Gierbienis przedstawił idee, które przyświecały zespołom dydaktyków i studentów, którzy stworzyli 10+1 modelowych koncepcji domów rodzinnych inspirowanych lokalną tradycją budowlaną i charakterystycznym detalem. Wszyscy uczestnicy zespołów otrzymali podziękowania za twórczy wkład w projekt. Prezentacja projektów, które stały się również kanwą dla monografii „10+1 HRUBIESZOWSKICH DOMÓW I OGRODÓW Z KLIMATEM. Zrównoważone projektowanie w kontekście miejsca i czasu” (aktualnie w druku) ma popularyzować wiedzę na temat zrównoważonych i odpowiadających na kryzys klimatyczny rozwiązań w architekturze, budownictwie, zagospodarowaniu terenów i projektowaniu ogrodów osadzonych w kontekście miejsca i podejmujących twórczy dialog z genius loci – zgodnie z hasłem przyświecającym projektom, które finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wystawę modelowych koncepcji współczesnych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją oraz nagrodzonych w konkursie studenckim prac można jeszcze oglądać w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej do 14 marca 2024 roku.

fot. Jan Zych

Zobacz współczesne hrubieszowskie domy i ogrody z klimatem! Wystawa czynna jeszcze do 14 marca 2024 Read More »

Wernisaż tuż, tuż… zapraszamy 28 lutego o godz. 17.00 do Galerii GIL na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24

Jednym z elementów działania “Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” w projekcie „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” był nie tylko ogólnopolski konkurs studencki, ale również opracowanie modelowych koncepcji współczesnych domów i ogrodów inspirowanych lokalną tradycją i jednocześnie przy tym ekologicznych. Na wystawie zostaną zaprezentowane projekty „10+1 Hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem”, które przygotowały zespoły łączące dydaktyków i studentów kierunków architektura i architektura krajobrazu WAPK.

Kolejne projekty zostały nazwane godłami-imionami, których pierwsze litery składają się na nazwę miasta “Hrubieszów” (10 liter = 10 + 1 projektów). W koncepcjach tych każdy zespół na swój sposób podjął się interpretacji hrubieszowskiej tradycji i jednocześnie zatroszczył się zaproponowanie rozwiązań proklimatycznych w zakresie architektury i projektu ogrodu.
Uzupełnieniem tej części wystawy jest rozwinięcie projektu konkursowego autorstwa laureata I nagrody – absolwenta WAPK Mateusza Bindy oraz nagrodzonej wyróżnieniem – studentki architektury krajobrazu Małgorzaty Pięciorak.

Wernisaż tuż, tuż… zapraszamy 28 lutego o godz. 17.00 do Galerii GIL na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 Read More »

Zapraszamy na wystawę końcową naszego projektu! Wernisaż w dniu 28.02.2024 w Galerii Gil PK

Zapraszamy na WYSTAWĘ KOŃCOWĄ PROJEKTU pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, która odbędzie się w Galerii PK Gil w dniach 28.02-14.03.2024 r.

WERNISAŻ WYSTAWY będzie miał miejsce we środę, 28.02.2024 godz. 17.00

Na wystawie zaprezentujemy nagrodzone i wyróżnione prace w ogólnopolskim konkursie studenckim pt. Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” oraz 10+1 Hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem czyli kolekcję projektów powstałych w zespołach łączących dydaktyków i studentów architektury i architektury krajobrazu WAPK.

Zapraszamy na wystawę końcową naszego projektu! Wernisaż w dniu 28.02.2024 w Galerii Gil PK Read More »

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENCKIEGO „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM”

SĄD KONKURSOWY OGŁASZA WYNIKI KONKURSU

NAGRODY

1 nagroda 6000 zł

praca o numerze 371205, autor: Mateusz Binda (Politechnika Krakowska)
oraz publikacja projektu stanowiącego rozwinięcie nagrodzonej pracy konkursowej w aneksie do „Katalogu 10+1 modelowych koncepcji hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem” w ramach publikacji projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”

Projekt otrzymuje pierwszą nagrodę za nawiązującą do tradycji i tożsamości miejsca, a zarazem oryginalną i twórczą interpretację archetypu domu hrubieszowskiego. Zwarta bryła i proporcje domu, geometria dachu, kolorystyka, lokalne materiały (drewno, cegła) oraz charakterystyczne elementy (szerokie okapy, podcienia, dekoracyjny fryz, pionowe szalowanie elewacji), a także orientacja na działce i dyspozycja wnętrza domu (osiowość, podział na strefę dzienną i nocną) sprawiają, że dom jest silnie osadzony w krajobrazie i niezwykle trafnie nawiązuje do tradycji budownictwa hrubieszowskiego. Zadbano o powiązania widokowe, co szczególnie dobrze pokazują wizualizacje z wnętrz domu otwierających się na ogród. Oryginalna forma świetlika dachowego stanowi nowoczesny akcent dynamicznie przełamujący przysadzistą, tradycyjną formę budynku, nie zaburzając widoków elewacji i zarazem funkcjonalnie doświetlając przestronne wnętrza.
Wysoko oceniono zrównoważony, pro-środowiskowy, funkcjonalny i wpisujący się w lokalne tradycje ogrodowe sposób zagospodarowanie działki i ogrodu przydomowego. Pracę wyróżnia czytelny podział funkcjonalny ogrodu z wydzielonymi strefami (przedogródek, strefa izolacyjna, gospodarcza, wypoczynkowa, owocowa, wodna) oraz powiązania widokowe i funkcjonalne między domem i ogrodem. Walorem projektu jest swobodna, nieformalna kompozycja ogrodu oraz zrównoważony i zasadniczo właściwy dobór gatunków, głównie rodzimych i występujących lokalnie, co w sumie tworzy sielski klimat ogrodu rodzinnego, pięknego i użytecznego. W ogrodzie zastosowano liczne gatunki drzew i krzewów owocowych, w tym przyciągające użyteczne owady. W nawiązującym do lokalnego kolorytu przedogródku – byliny, rośliny kwietne i zioła. Istotną częścią zagospodarowania terenu jest ogród deszczowy wspierający małą retencję. Wszystkie nawierzchnie są naturalne i przepuszczalne.
Jury docenia umiejętne połączenie walorów formalnych i estetycznych projektu z aspektami ekologicznymi oraz zastosowanie zarówno w domu, jak i zagospodarowaniu terenu wielu zrównoważonych, ekologicznych i przyjaznych dla klimatu rozwiązań. Są one widoczne szczególnie w doborze materiałów budowlanych (produkty lokalne, prefabrykaty drewniane, wykorzystanie cegły z recyklingu), rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną (naturalne doświetlenie pomieszczeń – rozkład okien, świetlik, podcień, instalacja fotowoltaiczna na ścianach i dachu budynku gospodarczego), jak również rozwiązaniach z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w ogrodzie.
Na podkreślenie zasługuje wyróżniająca estetyka prezentacji pracy wskazująca na umiejętności projektowe i graficzne oraz wrażliwość plastyczną Autora/ki/ów.

2 nagroda 4000 zł

praca o numerze 131912, autorka: Joanna Kasperowicz (Sopocka Akademia Nauk Stosowanych)

Pracę nagrodzono za prostotę, bezpretensjonalność i zarazem nawiązanie do lokalnych tradycji budowlanych poprzez proporcjonalną bryłę budynku oraz zastosowanie elementów charakterystycznych dla dawnych domów w Hrubieszowie – uproszczonego w formie ganku, subtelnych drewnianych detali zdobniczych, czy klasycznego płotu. Pomysłowym współczesnym i zarazem inspirowanym tradycją elementem projektowym są pergole będące podporami na pnącza, tworzące pro-klimatyczne, zielone ściany zacieniające ganek, taras i przeszklone wnętrze pokoju dziennego otwierającego się na ogród oraz kameralny taras rekreacyjny nad rzeką. Na podkreślenie zasługuje ekonomika zastosowanych rozwiązań i realność wykonawcza, a także zwrócenie uwagi na dostępność (pomieszczenia na poziomie parteru, zastosowanie pochylni). Dzięki temu projekt stanowi uniwersalną propozycję domu dostępnego i funkcjonalnego odpowiadającego na zróżnicowane potrzeby współczesnej rodziny.
Za wzorcowy pod względem kompozycyjnym, funkcjonalno-użytkowym i ekologicznym uznano plan zagospodarowania terenu i ogrodu przydomowego. Ogród ma czytelnie wydzielone strefy – użytkową (uprawną, ogród warzywno-ziołowy, sad) bliżej domu, oraz rekreacyjną – w części działki bliżej rzeki, co idealnie wykorzystuje walory topograficzne i ukształtowanie terenu. Bardzo dobry, nawiązujący do lokalnych tradycji ogrodowych dobór gatunków rodzimych w pełni odpowiada warunkom siedliskowym, stanowisku oraz nadrzecznej lokalizacji współtworząc biofiliczny ogród wpisujący się w klimat miejsca.
Jury docenia rozwiązania pro-ekologiczne, zarówno low-, jak i high tech, zastosowane w projekcie domu, w tym: optymalizację zużycia energii dzięki zastosowanie dodatkowej izolacji, instalacji fotowoltaicznej, rekuperacji, wykorzystania deszczówki i odzysku szarej wody, właściwemu usytuowaniu względem stron świata, rozkładowi otworów okiennych oraz inteligentnego sterowania instalacjami w budynku. Za modelowe uznano wprowadzenie szeregu korzystnych dla środowiska rozwiązań pro-ekologicznych w ogrodzie przydomowym, w tym: maksymalizację powierzchni biologicznie czynnej, rozwiązania oparte na przyrodzie i z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, małej retencji, wykorzystujące recykling, redukcję odpadów i oszczędzanie zasobów, jak m.in. uprawy przydomowe, łąka kwietna, redukcja powierzchni intensywnie koszonych, zbiornik retencyjny gromadzący deszczówkę do podlewania ogrodu, kompostowniki, deski i cegła z odzysku. Wszystkie nawierzchnie w ogrodzie są przepuszczalne, wykorzystują naturalne materiały i są poprzerastane roślinnością.

3 nagroda 2000 zł

praca o numerze 250121, autorka: Anna Raczyńska (Politechnika Świętokrzyska)

Nagrodę przyznano za kreatywną i atrakcyjną dla współczesnych użytkowników formę domu i ogrodu, stanowiącą zarazem syntezę charakterystycznych elementów bryły i detalu tradycyjnego domu hrubieszowskiego. Prosta, lapidarna, zwarta bryła budynku zawiera twórcze przetworzenia tradycyjnych motywów, jak ganek z ławeczką, podcienia, drewniane elewacje, kształt dachu i tradycyjne pokrycie z blachy na rąbek, drewniany płot. W bryle budynku usytuowano pracownię garncarską, jako pomysł na przywrócenie dawnych tradycji rzemieślniczych. Na uwagę zasługuje uzyskanie nowoczesnej, a zarazem tradycyjnej, wygodnej i estetycznej przestrzeni do życia i pracy, przy jednoczesnym zastosowaniu szeregu zrównoważonych rozwiązań projektowych i technicznych.
Wysoko oceniono prostotę i adekwatność do miejsca koncepcji zagospodarowania działki i ogrodu z zasadniczo dobrze dobranym zestawem rodzimych roślin, tradycyjnie stosowanych w ogrodach przydomowych. W ogrodzie wprowadzono gatunki drzew, takie jak jesion, lipa, jabłoń, wiśnia, a w jego południowej części – ogródek użytkowy i ziołowy, część trawnikową z barwną rabatą bylinową.
Jury docenia efektywność zastosowanych rozwiązań ekologicznych i pro-klimatycznych, takich jak: wykorzystanie orientacji względem stron świata w usytuowaniu domu na działce, logicznym rozplanowaniu wnętrz i ich doświetleniu, oraz dążenie do minimalizacji strat ciepła poprzez kształtowanie zwartej bryły budynku, zastosowanie podcieni, wykorzystanie w konstrukcji – systemu MHM z litego drewna o wysokich parametrach cieplnych, wprowadzenie zintegrowanego dachu fotowoltaicznego, pomysłowe rozwiązanie „paneli kinetycznych” w celu optymalizacji komfortu cieplnego i klimatycznego. W elewacji zastosowano drewno rozbiórkowe. Rozwiązania ekologiczne zlokalizowane w ogrodzie to gruntowy wymiennik ciepła i zbiornik na wodę opadową.
Na uwagę zasługują czytelnie przedstawione w diagramach ideowych uzasadnienia przyjętych rozwiązań formalnych i pro-środowiskowych.

WYRÓŻNIENIA

600 zł

praca o numerze 211412, zespół autorski: Katarzyna Jamioł, Małgorzata Pięciorak, Krzysztof Pryt (Politechnika Krakowska)

Pracę wyróżnia umiejętna i osadzona w lokalnym klimacie koncepcja bioróżnorodnego i biofilicznego ogrodu dopełniającego zabudowę siedliskową. W udany sposób łączy ona rustykalny charakter ze współczesną ideą ogrodu naturalistycznego o zróżnicowanych funkcjach, przybliżających użytkowników do natury, jak: sad sensoryczny, pasieka, strefa leśna, łąkowa, ogród deszczowy. Jury docenia wnikliwe studia regionalnych form i detali architektonicznych, analizy siedliska przyrodniczego oraz atrakcyjną prezentację graficzną pracy.

600 zł

praca o numerze 173812, zespół autorski: Zuzanna Dąbrowska, Armina Gevorgyan, Nicole Kwiatanowska-Nawrocka (Politechnika Rzeszowska)

Pracę wyróżnia ujmująca prostota rozwiązań z interesującą współczesną interpretacją tradycyjnego motywu domu z gankiem (wzorowanego na domu rodzinnym profesora Wiktora Zina), szczególnie trafna w przypadku spójności formalnej rozwiązania ganku i ogrodzenia. Udana jest koncepcja klimatycznego, cienistego ogrodu wśród drzew z tarasowym dojściem do rzeki i drewnianym pomostem, sadem owocowym i ogrodem deszczowym, co umiejętnie pokazuje prezentacja graficzna. W ogrodzie zlokalizowano funkcje użytkowe – pracownię, szklarnię, budynek gospodarczy oraz pasiekę. W technologii budynku pojawiają się liczne rozwiązania ekologiczne (optymalne wykorzystanie orientacji budynku, półotwarte przestrzenie buforowe, fotowoltaika, słoma jako materiał izolacyjny).

600 zł

praca o numerze 287772, autorka: Weronika Roemer (Politechnika Wrocławska)

Pracę wyróżnia przyjęcie prostej archetypicznej formy domu w postaci zwartej bryły budynku, co wraz z próbami nawiązania do tradycyjnych detali drewnianej snycerki zastosowanych w ganku i płocie – stanowi czytelne odniesienie do lokalnego pejzażu. Przywołaniem lokalnych tradycji budowlanych jest drewniana konstrukcja szkieletowa z wypełnieniem ze słomy. Jury szczególnie docenia budowanie nastroju tradycyjnego domu hrubieszowskiego poprzez stworzenie klimatycznego przedogródka i kameralnego ogrodu na tyłach domu z werandą, ławeczkami, nawierzchniami z cegły, oraz udane zagranie doborem roślin w nasyconych kolorach, kultywujących lokalne tradycje ogrodowe. Za wartościowe rozwiązania ekologiczne i pro-klimatyczne należy uznać podcienia i zielony dach.  

600 zł

praca o numerze 002624, zespół autorski: Wiktoria Chłopek, Angelika Kukla (Politechnika Krakowska)

Pracę wyróżnia zrównoważone podejście  do programu funkcjonalnego zarówno domu, jak i ogrodu, prostota, racjonalność przyjętych rozwiązań, w tym ekologicznych w obrębie budynku (drewniana konstrukcja szkieletowa, orientacja budynku w terenie, półotwarte przestrzenie buforowe przy budynku, osłony zacieniające, zielona ściana, pompa ciepła, zintegrowane panele fotowoltaiczne), a także na działce, jak ogród deszczowy, ogrody użytkowe o zróżnicowanych formach, pozwalające na uprawę żywności na własny użytek. Wysoko oceniono oryginalną koncepcję pawilonu snycerskiego, otwierającego się na ogród warsztatu – pracowni jako przestrzeni integrującej życie, pracę i hobby mieszkańców w ramach tradycyjnego rzemiosła i sztuki. Ciekawymi pod względem plastycznym rozwiązaniami małej architektury są ażurowe przesłony, nawiązujące do koronkowych detali drewnianej snycerki ganków hrubieszowskich, dopełniające artystyczny klimat domu i ogrodu.

600 zł

praca o numerze 100709, zespół autorski: Wiktoria Kiełbasa (Politechnika Krakowska), Joanna Skępiec, Piotr Wojciechowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Jury wyróżnia kreatywne podejście do projektu ogrodu, które przejawia się w dynamicznym rzucie, stanowiącym barwną mozaikę nawiązań do pejzażu okolic Hrubieszowa. Trafny dobór gatunków do nasadzeń w ogrodzie skutkuje efektownym kolażem funkcji i kolorów, przywołującym skojarzenia z pasami pól uprawnych i barwnością rustykalnych ogrodów. Ciekawa, plastyczna próba interpretacji tradycyjnych faktur i kolorów z przywołaniem pamięci znanych z historii miasta postaci architektów. Walorem pracy są atrakcyjne schematy i diagramy ideowe wyjaśniające przyjęte rozwiązania projektowe.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE

dyplom

praca o numerze 991030, zespół autorski: Angelika Duda, Tomasz Jaróg, Natalia Rudnik, Maja Sobczak-Rzewnicka (Politechnika Krakowska)

Praca wyróżniona za estetykę i jakość układu kompozycyjnego i zróżnicowany program funkcjonalny ogrodu otaczającego dom oraz interesujący pomysł ogrodzenia z wykorzystaniem tradycyjnych elementów drewnianych i podpór na pnącza.

dyplom

praca o numerze 050705, zespół autorski: Marta Gryc, Karolina Sadowska, Szymon Siwicki (Politechnika Białostocka)

Praca wyróżniona za udaną interpretację tradycyjnych form budownictwa regionalnego Hrubieszowa, wyrażoną w proporcjach, bryle, detalu i materiałach zastosowanych w projekcie domu oraz wnikliwe analizy i diagramy ideowe wyjaśniające przyjęte rozwiązania architektoniczne.

NAGRODY SPECJALNE dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac

 • publikacja pracy konkursowej w aneksie do „Katalogu 10+1 modelowych koncepcji hrubieszowskich domów i ogrodów z klimatem” w ramach publikacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”
 • prezentacja pracy konkursowej na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie
 • publikacja pracy konkursowej w Katalogu pokonkursowym

GRATULUJEMY!

Zachęcamy do pobrania katalogu wszystkich nagrodzonych w konkursie prac (katalog otwiera się po kliknięciu w plik okładki zamieszczony poniżej):

Konkurs realizowany w ramach partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Hrubieszów i Politechniki Krakowskiej pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU STUDENCKIEGO „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM” Read More »

ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane w sprawie KONKURSU „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

W przewidzianym regulaminem konkursu „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” terminie
wpłynęło do organizatorów łącznie 9 pytań.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania:

 • 1. Skąd wziąć numer identyfikacyjny do Karty Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej?
 • 2. Jak wygląda sytuacja z numerkami identyfikacyjnymi? Czy dostaje się go od Państwa, czy każdy uczestnik konkursu ma sobie go wymyślić?
 • 3. Czy numer identyfikacyjny (sześciocyfrowa liczba) – jest wymyślana przez uczestników konkursu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Numer identyfikacyjny w postaci 6-cyfrowej liczby rozpoznawczej Uczestnicy Konkursu nadają samodzielnie. Jest to sposób kodowania (zanonimizowania) Pracy Konkursowej. Numer indentyfikacyjny powinien być zamieszczony na planszach (część graficzna) oraz w opisie (część opisowa) zgodnie z Regulaminem Konkursu §6 pkt. 3.

Pytania:

 • 4. Poproszę o podanie dokładnych lokalizacji działek, np. poprzez udostępnienie współrzędnych geograficznych.
 • 5. Czy można podać dokładne współrzędne działek wybranych do projektu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Wskazane lokalizacje projektowe (działki) nie są odpowiednikami rzeczywistych działek. Są to lokalizacje teoretyczne, bazujące na wybranych cechach działek w Hrubieszowie, określających ich wielkość i kontekst urbanistyczno-krajobrazowy. Z tego powodu nie jest możliwe odniesienie ich do konkretnych współrzędnych geograficznych. Na planach sytuacyjnych wskazanych lokalizacji (działek) oznaczono orientację według stron świata, istotne elementy ukształtowanie terenu, punkty (koty) wysokościowe, krawędzie ulic i dróg oraz regulacje urbanistyczne (nieprzekraczalne linie zabudowy).

Pytania:

 • 6. Czy zabudowa istniejąca na działkach ma pozostać, czy zostanie wyburzona?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Na zadanych lokalizacjach (działkach) nie znajduje się żadna istniejąca zabudowa i zieleń. Sposób zagospodarowania działek pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.

Pytania:

 • 7. Czy do konkursu mogą także zgłosić się osoby, które ukończyły studia w 2020 roku?
 • 8. Czy w zespole projektowym może występować osoba, która jest absolwentem PK sprzed 2020 roku?  

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Osoby, które ukończyły studia w/przed 2020 r., tj. w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej są wyłączone z możliwości udziału w Konkursie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu (§3 pkt. 1.2) absolwenci, którzy ukończyli studia wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 nie mogą brać udziału w Konkursie. Konkurs skierowany jest do:

Pytania:

 • 9. Szanowni Państwo, Chciałbym zapytać czy studenci, którzy są na II roku na kierunku architektura mogą wziąć udział w konkursie „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”? Moje pytanie jest skierowane do Państwa ponieważ na plakacie konkursu napisane jest „Zaprasza studentów i absolwentów”, a w regulaminie jest napisane, że tylko dla studentów kończących studia w 2023 roku, II rok architektury kończy studia w roku 2024/2025.

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Tak, studenci II roku, a także wszystkich innych roczników studiów, mogą wziąć udział w Konkursie, o czym mówi §3 pkt. 1.1. Regulaminu.
Zapis §3 pkt. 1.2. w Regulaminie dotyczy obecnych dyplomantów, którzy ukończą studia w 2023 r.

Odpowiedzi można również pobrać w załączonym pliku pdf.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane w sprawie KONKURSU „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” Read More »