ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane w sprawie KONKURSU „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

W przewidzianym regulaminem konkursu „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” terminie
wpłynęło do organizatorów łącznie 9 pytań.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania:

  • 1. Skąd wziąć numer identyfikacyjny do Karty Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej?
  • 2. Jak wygląda sytuacja z numerkami identyfikacyjnymi? Czy dostaje się go od Państwa, czy każdy uczestnik konkursu ma sobie go wymyślić?
  • 3. Czy numer identyfikacyjny (sześciocyfrowa liczba) – jest wymyślana przez uczestników konkursu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Numer identyfikacyjny w postaci 6-cyfrowej liczby rozpoznawczej Uczestnicy Konkursu nadają samodzielnie. Jest to sposób kodowania (zanonimizowania) Pracy Konkursowej. Numer indentyfikacyjny powinien być zamieszczony na planszach (część graficzna) oraz w opisie (część opisowa) zgodnie z Regulaminem Konkursu §6 pkt. 3.

Pytania:

  • 4. Poproszę o podanie dokładnych lokalizacji działek, np. poprzez udostępnienie współrzędnych geograficznych.
  • 5. Czy można podać dokładne współrzędne działek wybranych do projektu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Wskazane lokalizacje projektowe (działki) nie są odpowiednikami rzeczywistych działek. Są to lokalizacje teoretyczne, bazujące na wybranych cechach działek w Hrubieszowie, określających ich wielkość i kontekst urbanistyczno-krajobrazowy. Z tego powodu nie jest możliwe odniesienie ich do konkretnych współrzędnych geograficznych. Na planach sytuacyjnych wskazanych lokalizacji (działek) oznaczono orientację według stron świata, istotne elementy ukształtowanie terenu, punkty (koty) wysokościowe, krawędzie ulic i dróg oraz regulacje urbanistyczne (nieprzekraczalne linie zabudowy).

Pytania:

  • 6. Czy zabudowa istniejąca na działkach ma pozostać, czy zostanie wyburzona?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Na zadanych lokalizacjach (działkach) nie znajduje się żadna istniejąca zabudowa i zieleń. Sposób zagospodarowania działek pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.

Pytania:

  • 7. Czy do konkursu mogą także zgłosić się osoby, które ukończyły studia w 2020 roku?
  • 8. Czy w zespole projektowym może występować osoba, która jest absolwentem PK sprzed 2020 roku?  

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Osoby, które ukończyły studia w/przed 2020 r., tj. w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej są wyłączone z możliwości udziału w Konkursie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu (§3 pkt. 1.2) absolwenci, którzy ukończyli studia wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 nie mogą brać udziału w Konkursie. Konkurs skierowany jest do:

Pytania:

  • 9. Szanowni Państwo, Chciałbym zapytać czy studenci, którzy są na II roku na kierunku architektura mogą wziąć udział w konkursie „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”? Moje pytanie jest skierowane do Państwa ponieważ na plakacie konkursu napisane jest „Zaprasza studentów i absolwentów”, a w regulaminie jest napisane, że tylko dla studentów kończących studia w 2023 roku, II rok architektury kończy studia w roku 2024/2025.

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Tak, studenci II roku, a także wszystkich innych roczników studiów, mogą wziąć udział w Konkursie, o czym mówi §3 pkt. 1.1. Regulaminu.
Zapis §3 pkt. 1.2. w Regulaminie dotyczy obecnych dyplomantów, którzy ukończą studia w 2023 r.

Odpowiedzi można również pobrać w załączonym pliku pdf.