KONKURS „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

ZAPROJEKTUJ PRZYJAZNY DLA KLIMATU I EKOLOGICZNY DOM JEDNORODZINNY Z OGRODEM, TOŻSAMY Z MIEJSCEM, TRADYCJĄ LOKALNĄ I WPISANY W KRAJOBRAZ “HRUBIESZOWA – MIASTA Z KLIMATEM”!

ZADANIE KONKURSOWE to modelowa bio-klimatyczna koncepcja zagospodarowania działki siedliskowej z ogrodem i domem jednorodzinnym dla jednej z trzech wybranych lokalizacji:
1. dom miejski,
2. dom podmiejski,
3. dom nad rzeką.

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

POBIERZ ODPOWIEDZI ORGANIZATORÓW NA ZADANE PYTANIA

KONKURS skierowany jest do studentów architektury, architektury krajobrazu oraz kierunków pokrewnych oraz absolwentów tych kierunków, którzy skończyli studia nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 albo skończyli lub skończą studia w 2023 r. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie albo zespołowo. Organizatorzy zachęcają do udziału zespoły interdyscyplinarne, które połączą studentów architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii lądowej, budownictwa, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, ogrodnictwa, sztuka ogrodowej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska.

Projekt konkursowy powinien być spójną koncepcją podkreślającą związki między domem, ogrodem, człowiekiem i krajobrazem. Czekamy na propozycje rozwiązań uwzględniających mitygację i adaptację do zmian klimatu, przyjaznych dla środowiska, jednocześnie wpisujących się w tożsamość kulturową, krajobraz i lokalny „klimat” małego miasta, która będzie wykorzystywać tradycyjne, jak i współczesne technologie ekologiczne.  
PRACA KONKURSOWA powinna być zaprezentowana na dwóch planszach formatu 50×70 cm (układ poziomy) w formatach pdf (200 dpi) i jpg (1417×1984 px), które wraz z opisem i dokumentami zgłoszeniowymi należy dostarczyć elektronicznie wyłącznie przez udostępnione przez Organizatora linki do dnia 12.06.2023 do godziny 16:00 (wszystkie szczegóły wraz z wykazem wymaganych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu).

NAGRODY:
I miejsce – 6 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 2 000 zł;
3 wyróżnienia po 1 000 zł każde;

wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów.

Organizatorzy przewidują także NAGRODY SPECJALNE w postaci:
– zaproszenia laureatów I nagrody w konkursie do rozwinięcia swojej koncepcji pod opieką tutorów z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i opublikowanie pracy w publikacji popularyzatorsko-naukowej prezentującej „dobre praktyki” w zakresie, przyjaznego dla środowiska i klimatu budownictwa mieszkaniowego pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– publikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w Aneksie do publikacji popularyzatorsko-naukowej pt. „Współczesny hrubieszowski dom i ogród z klimatem – katalog modelowych rozwiązań”;
– prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych Prac Konkursowych na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowie;

WAŻNE TERMINY:
23.03.2023 r. – ogłoszenie konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do 7.04.2023 r. – możliwość zadawania pytań do konkursu przez formularz: https://forms.gle/xpTNimFFgkg81vL48,
do 14.04.2023 r. – publikacja odpowiedzi na pytania na stronie konkursu: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl/konkurs,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu przez link https://forms.gle/sC8ftszHc6aEnF6o6,
do dnia 12.06.2023 r. do godziny 16:00 – przesłanie prac konkursowych przez link: https://forms.gle/mLCJ982VSdLr7txXA,  
do dnia 26.06. 2023 r. do godziny 16:00 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie: http://rozwojlokalny-hrubieszow.pk.edu.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami!

Cele Konkursu – realizowanego w ramach działania „Dom z klimatem” przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – Katedrę Architektury Krajobrazu – są ściśle powiązane z hasłem stanowiącym nadrzędną narrację funduszy EOG i funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej” oraz oficjalnym mottem lidera projektu – „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem”.

Konkurs objęty jest patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
Patronat medialny sprawują czasopisma: Architektura & Biznes oraz Architektura-murator.

Hrubieszowskie klimaty w Łodzi!

W dniach 8-10 maja 2923 odbyło się 14 SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY ŁÓDŹ U LIKE. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura krajobrazu i architektura wzięli w nim aktywny udział pod opieką dr inż. arch. Izabeli Sykty i zaprezentowali rezultaty swojej pracy wykonanej w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”.

W ramach spotkania studenci z WAPK zaprezentowali wystawę HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM oraz serię referatów związanych tematycznie z treścią projektu.

Na zaproszenie dr inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i dr inż. arch. Wojciecha Pardały z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej wystawa „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM 2022” – prezentująca efekty praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w lipcu 2022 roku oraz koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego – została otwarta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej jako wydarzenie towarzyszące 14 Seminarium Naukowemu Studentów Architektury Łódź U Like 2023!!!
Uroczyste otwarcie wystawy przez dr inż. arch. Izabelę Syktę, koordynator projektu ze strony PK, nastąpiło w pierwszym dniu seminarium 8 maja 2023 roku. Poniżej relacja z wernisażu.

Wystawa „Hrubieszowski Dom z Klimatem” na Politechnice Krakowskiej

Od dziś do 5 maja 2023 r. można oglądać na parterze budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie wystawę prac studentów architektury i architektury krajobrazu WAPK wykonanych w trakcie praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w lecie 2022 roku.

Na wystawie prezentujemy efekty studenckich inwentaryzacji architektoniczno-krajobrazowych historycznych domów i tradycyjnych ogrodów w Hrubieszowie. To „przewodnik” odkrywający genius loci dawnego „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem” oraz wskazówka, szczególnie dla zainteresowanych KONKURSEM „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM, jak współcześnie – podążając za tradycją i wpisując się w tożsamość miejsca – projektować zrównoważone i przyjazne dla klimatu domy i ogrody. 

Z satysfakcją pokazujemy również Koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, opracowaną w 2022 r. przez zespół projektowy pracowników i studentów WA i WIL PK, inspirowaną architekturą regionalną oraz tradycjami domów i ogrodów hrubieszowskich.

18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.
W Polsce obchody tego „święta zabytków” koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, który z tej okazji zorganizował szereg wydarzeń w wielu miejscach.

Główne obchody odbywają się w  dniach 18 i 19 kwietnia, w Muzeum Zamku w Łańcucie i towarzyszy im wystawa plenerowa „Sekrety drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Transmisję można obejrzeć na kanale NID w serwisie Youtube.

Znaczącą rolę w działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa odgrywa troska o zabytki i tradycję architektury drewnianej. Do realizacji działania Hrubieszowski Dom z Klimatem wiele inspiracji dostarczają materiały i szkolenia publikowane przez Centrum Architektury Drewnianej działające w ramach NID.
Szczególnie polecamy reportaż „Twój dom – dialog z tradycją”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane w sprawie KONKURSU „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

W przewidzianym regulaminem konkursu „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” terminie
wpłynęło do organizatorów łącznie 9 pytań.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania:

  • 1. Skąd wziąć numer identyfikacyjny do Karty Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej?
  • 2. Jak wygląda sytuacja z numerkami identyfikacyjnymi? Czy dostaje się go od Państwa, czy każdy uczestnik konkursu ma sobie go wymyślić?
  • 3. Czy numer identyfikacyjny (sześciocyfrowa liczba) – jest wymyślana przez uczestników konkursu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Numer identyfikacyjny w postaci 6-cyfrowej liczby rozpoznawczej Uczestnicy Konkursu nadają samodzielnie. Jest to sposób kodowania (zanonimizowania) Pracy Konkursowej. Numer indentyfikacyjny powinien być zamieszczony na planszach (część graficzna) oraz w opisie (część opisowa) zgodnie z Regulaminem Konkursu §6 pkt. 3.

Pytania:

  • 4. Poproszę o podanie dokładnych lokalizacji działek, np. poprzez udostępnienie współrzędnych geograficznych.
  • 5. Czy można podać dokładne współrzędne działek wybranych do projektu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Wskazane lokalizacje projektowe (działki) nie są odpowiednikami rzeczywistych działek. Są to lokalizacje teoretyczne, bazujące na wybranych cechach działek w Hrubieszowie, określających ich wielkość i kontekst urbanistyczno-krajobrazowy. Z tego powodu nie jest możliwe odniesienie ich do konkretnych współrzędnych geograficznych. Na planach sytuacyjnych wskazanych lokalizacji (działek) oznaczono orientację według stron świata, istotne elementy ukształtowanie terenu, punkty (koty) wysokościowe, krawędzie ulic i dróg oraz regulacje urbanistyczne (nieprzekraczalne linie zabudowy).

Pytania:

  • 6. Czy zabudowa istniejąca na działkach ma pozostać, czy zostanie wyburzona?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Na zadanych lokalizacjach (działkach) nie znajduje się żadna istniejąca zabudowa i zieleń. Sposób zagospodarowania działek pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.

Pytania:

  • 7. Czy do konkursu mogą także zgłosić się osoby, które ukończyły studia w 2020 roku?
  • 8. Czy w zespole projektowym może występować osoba, która jest absolwentem PK sprzed 2020 roku?  

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Osoby, które ukończyły studia w/przed 2020 r., tj. w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej są wyłączone z możliwości udziału w Konkursie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu (§3 pkt. 1.2) absolwenci, którzy ukończyli studia wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 nie mogą brać udziału w Konkursie. Konkurs skierowany jest do:

Pytania:

  • 9. Szanowni Państwo, Chciałbym zapytać czy studenci, którzy są na II roku na kierunku architektura mogą wziąć udział w konkursie „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”? Moje pytanie jest skierowane do Państwa ponieważ na plakacie konkursu napisane jest „Zaprasza studentów i absolwentów”, a w regulaminie jest napisane, że tylko dla studentów kończących studia w 2023 roku, II rok architektury kończy studia w roku 2024/2025.

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Tak, studenci II roku, a także wszystkich innych roczników studiów, mogą wziąć udział w Konkursie, o czym mówi §3 pkt. 1.1. Regulaminu.
Zapis §3 pkt. 1.2. w Regulaminie dotyczy obecnych dyplomantów, którzy ukończą studia w 2023 r.

Odpowiedzi można również pobrać w załączonym pliku pdf.

Katalog prac dyplomowych na temat centrum komunikacyjnego Hrubieszowa

W roku akademickim 2021/2022 w ramach partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Hrubieszów i Politechniki Krakowskiej pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zostało obronionych pięć prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W trakcie przygotowania projektów przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu skupiono się na zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych, funkcjonalnych i ekologicznych, zwiększających dostępność i inkluzywność przestrzeni przez eliminację barier architektonicznych, wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami ruchu i zmysłów, poprawiających komfort obsługi i bezpieczeństwo podróżnych, estetyzacji przestrzeni, wyposażeniu jej w meble miejskie, elementy identyfikacji wizualnej, informacyjne, edukacyjne oraz komponowaną zieleń, itd.
Szczególny nacisk położono na wprowadzenie rozwiązań pro-środowiskowych i eko-technologii, w tym zielono-błękitnej infrastruktury (zielone przystanki, dachy, ściany, ekrany, bio-retencja, ogrody deszczowe, itp.), obniżających negatywne skutki zmian klimatu, jak: miejska wyspa ciepła czy smog, oraz uciążliwości komunikacyjne, jak: hałas czy zanieczyszczenia, oraz wpływających na poprawę jakości życia w mieście.
Opracowane projekty dyplomowe wraz z koncepcjami studenckimi powstałymi podczas warsztatów partycypacyjnych pt. „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne – nowa brama do miasta” stały się podstawą do stworzonej wspólnie przez pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej koncepcji zagospodarowania centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie.
Z katalogiem można się zapoznać w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – ku realizacji.

Na terenie przyszłego Centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie niedawno umieszczono tablicę pokazującą wizualizację przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją wykonaną przez zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej.
Jednocześnie Urząd Miasta Hrubieszowa czyni kolejne kroki, które zmierzają ku realizacji tego projektu:
W dniu 14 marca 2023 Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska – podpisała umowę z firmą INFORM Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania jest przewidziany na 11.08.2023 r.
Liderowi Projektu życzymy powodzenia we wdrażaniu koncepcji centrum komunikacyjnego jako „Nowej Bramy do Miasta”, która będzie witać odwiedzających Hrubieszów – Miasto z klimatem!

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy kartkę z pisanką z motywem „figur hrubieszowskich” i „łąki hrubieszowskiej” będących częścią aranżacji strefy „Bramy do Miasta” proponowanej w ramach koncepcji Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Drewniane rzeźby w strojach regionalnych mają być jednym z kilku elementów odwołującym się tożsamości miasta witających przybyszów do Hrubieszowa.
Z projektem Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, którego realizacja jest jednym z wymiernych rezultatów projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” można zapoznać się w osobnym wpisie na naszej stronie.

Pożegnanie J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej profesora Andrzeja Białkiewicza

22 marca 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który od września 2020 roku sprawował funkcję Rektora Politechniki Krakowskiej. Jego bogaty życiorys będący świadectwem wielkiego zaangażowania w sprawy uczelni, projektowania architektonicznego i nauki można poznać na stronach Uczelni.

Profesor z racji swoich zainteresowań oraz jako wieloletni kierownik Zakładu, a później Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, a także przyjaciel i współpracownik profesora Wiktora Zina – wielokrotnie odwoływał się do jego twórczości i dorobku. Wygłosił wykład laudacyjny podczas uroczystości nadania profesorowi Zinowi tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

W ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” Politechnika Krakowska odpowiada za realizację zadania „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”, związanego między innymi z ochroną tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i krajobrazu Hrubieszowa, które niejednokrotnie na wykładach dla studentów architektury i mistrzowskich szkicach przedstawiał profesor Zin. Profesor Andrzej Białkiewicz wspierał zespół z Politechniki Krakowskiej w realizacji tego zadania, objął ogólnopolski konkurs studencki „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” swoim patronatem honorowym, miał być także jednym z autorów monografii, która ma się ukazać jako efekt naszej pracy.
Dziś żegnamy go tym cytatem z publikacji profesora Wiktora Zina, który był mu szczególnie bliski, i który przywoływał we wspomnieniach o profesorze:

„Rysunek dla architektów jest niewątpliwie tylko środkiem do uzyskania celu. Nie jest celem samym w sobie, jest ważną, ale nie  jedyną częścią architektonicznego warsztatu. Przy pomocy rysunku architekt może inicjować swe działanie zmierzające do organizacji przestrzeni, może sprawdzać słuszność swych  koncepcji. (…) Od biegłości opanowania rysunku w dużej mierze zależy zatem cały proces projektowania”.
W. Zin, „Nauczanie rysunku, malarstwa i  rzeźby  dla  architektów”.  Wstęp  do  katalogu  „Wystawa prac studentów”, Kraków, maj 1979.

Z pełnym tekstem wspomnień, opublikowanym w 2017 roku można się zapoznać pobierając poniższy plik.