Życzenia Wielkanocne i zaproszenie na warsztaty

Zespół projektu działający na Politechnice Krakowskiej życzy Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

I już dziś zapowiadamy, że 25 kwietnia na naszej stronie zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na warsztaty, które pozwolą działać razem z nami! Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej w Hrubieszowie i chcesz zmieniać na lepsze swoje miasto, to dołącz do naszych warsztatów! 

Już teraz zapowiadamy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku (środa-piątek) w Hrubieszowie odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich z Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z udziałem uczniowie szkół średnich z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości oraz studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu, transport i gospodarka przestrzenna oraz studenckimi kołami naukowymi z Wydziału Architektury SKN Krajobrazy i UrbanLab oraz Koła Naukowego Transportu „Transit”. 

Celem warsztatów będzie praca nad roboczą koncepcją Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa – nową „bramą do miasta”. Dołącz do nas, jeśli chcesz, aby Twoje miasto miało dostępny, funkcjonalny i ekologiczny punkt komunikacji zbiorowej! Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Wyniki tych warsztatów projektowych oraz prac dyplomowych wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu staną się podstawą do opracowania koncepcji i wytycznych projektowych do realizacji głównego centrum przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Hrubieszowie, tej tak ważnej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym przestrzeni zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wyniki warsztatów zostaną również zaprezentowane na wystawie po-warsztatowej oraz na stronach i mediach społecznościowych projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.