O początkach współpracy, związku Politechniki z Hrubieszowem i pierwszych efektach naszej pracy…

W marcowym numerze Naszej Politechniki, czyli czasopisma naszej uczelni ukazał się artykuł szeroko opisujący zadania podejmowane w projekcie i pierwsze efekty współpracy, czyli prace dyplomowe związane z Centrum Komunikacyjnym Hrubieszowa. W artykule szczególną uwagę poświęcono historii współpracy architektów krajobrazu z Politechniki Krakowskiej z Miastem Hrubieszów w ostatnich latach sentymentalnym związkom z osobą profesora Wiktora Zina oraz ekologicznym aspektom zaproponowanym w pracach dyplomowych przez absolwentki architektury i architektury krajobrazu. Prezentowane na naszej stronie prace cechuje duża wrażliwość na problemy miejsca, które mogą być rozwiązane dzięki zasadom projektowania uniwersalnego, które bierze pod uwagę potrzeby wielu użytkowników przestrzeni i likwiduje bariery architektoniczne – zwłaszcza dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe, pokryte zielenią ekrany akustyczne i dobór gatunków do nasadzeń zieleni publicznej są wyrazem nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej, która jednocześnie ma demonstrować odpowiedzialność projektantów i kształtować świadomość ekologiczną użytkowników. Jest to istotny aspekt kształcenia studentów architektury krajobrazu i architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej