Wyjazd studyjny do Hrubieszowa z dyplomantami magisterskimi w ramach realizacji działania „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” – 7-8 kwietnia 2022

Za nami kolejna robocza wizyta w Hrubieszowie – tym razem z dyplomantkami magisterskimi, które podjęły temat centrum komunikacyjnego miasta.  Wizja terenowa rozpoczęła się od zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacji głównego węzła przesiadkowego i jego najbliższego otoczenia.  

Następnie w celu analizy szerszych powiązań urbanistyczno-krajobrazowych projektowanego centrum odbyliśmy spacer studialny po mieście z Panią architekt Annę Dąbrowską-Wójcik z Biura Projektu Rozwój Lokalny. Spacer wokół „wyspy hrubieszowskiej” odsłonił ogromny potencjał krajobrazowy, rekreacyjny i turystyczny terenów nad rzeką Huczwą i Kanałem Ulga.  

Hrubieszowskie bulwary, parki rzeczne, rekreacyjne zagospodarowanie brzegów, pętla kajakowa wokół Wyspy … to tylko niektóre z koncepcji, które być może znajdą swoje rozwinięcie w projektach dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jeszcze w tym roku.   

Wizyta studyjna zakończyła się w siedzibie Biura Projektu Rozwoju Regionalnego w zrewitalizowanym dworku przy ul. Staszica 9. Tam zapoznano się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi projektu centrum komunikacyjnego.  

Udzielono też wywiadu dla TVP Lublin, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa na warsztaty partycypacyjne pt. „Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, podczas których studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu – wspólnie z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa i okolic będą wspólnie projektować główny węzeł komunikacji autobusowej miasta jako miejsce dostępne dla wszystkich, funkcjonalne i ekologiczne.