Relacja z warsztatów 25-27 maja 2022 „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”

Przeprowadziliśmy partycypacyjne warsztaty projektowe na temat „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”!

Kolejne dni wypełniła intensywna praca w trzech interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Po dwóch latach pracy zdalnej doświadczenie wspólnej pracy twórczej w obliczu skomplikowanego zadania było dużym wyzwaniem, ale także owocnym czasem intensywnego kontaktu oraz ożywionej wymiany myśli i pomysłów.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2022 roku odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”. Uczestniczyli w nich studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu, którzy pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni Izabeli Sykty, Agnieszki Ozimek, Anny Staniewskiej, Karoliny Porady, Jacka Konopackiego, Krzysztofa Barnasia, Olgi Kani z WAPK i Mariusza Dudka z WIL PK pracowali nad koncepcjami zagospodarowania zbiorczego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego przed supermarketem Stokrotka w Hrubieszowie. Warsztaty objęła patronatem Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Pani dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK.

Prace projektowe poprzedziła  wizja lokalna na miejscu, oraz prezentacje problemowe poświęcone zagadnieniom tożsamości miejsca, projektowania uniwersalnego i dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury i rozwiązań proekologicznych, małej architektury, identyfikacji wizualnej i tyflografiki oraz nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej. Następnie odbyły się spotkania partycypacyjne: lekcje warsztatowe z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz przedstawicielami grup użytkowników przestrzeni o specjalnych potrzebach, w tym osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz reprezentującymi potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z niepełnosprawnością intelektualną z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także z przedstawicielami Miejskiej Służby Drogowej i lokalnych przewoźników. Spotkania partycypacyjne były dla studentów – przyszłych architektów, architektów krajobrazu i inżynierów transportu – bezcenną lekcją, uwrażliwiającą ich na potrzeby osób z dysfunkcjami ruchu i zmysłów w ich przyszłej pracy zawodowej.

Prezentacja roboczych koncepcji projektowych, uroczyste zakończenie warsztatów i dyskusja z udziałem przedstawicieli Biura Projektu Rozwój Lokalny, uczestniczących w warsztatach uczniów szkół średnich, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, odbyły się w piątkowe popołudnie w HDK. Smaczny poczęstunek na  finisażu warsztatów przygotowali uczniowie ZS nr 1.

Organizatorzy warsztatów składają podziękowania dyrekcji Hrubieszowskiego Domu Kultury za gościnę, dyrekcjom i nauczycielom  I LO im. Staszica oraz Zespołu Szkół nr 1 za życzliwe przyjęcie i możliwość przeprowadzenia  lekcji warsztatowych.  Wszystkim uczestnikom spotkań – Panu Józefowi Miechowi i Pani Łucji Hojdzie z Polskiego Związku Niewidomych, Mamom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, osobom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Werbkowicach i Hrubieszowie – dziękujemy za aktywny udział. Wasze doświadczenia i wskazówki były cennym impulsem projektowym!

Dziękujemy wszystkim studentom uczestniczącym w warsztatach – z kierunku architektura: Krzysztofowi Migaczowi, Emilii Dulewicz i Natalii Głód, z kierunku architektura krajobrazu: Wiktorii Bogdanowicz, Aleksandrze Szczypce, Barbarze Grycman, Julii Cierniak, Małgorzaty Pięciorak, oraz z kierunku transport: Wiktorii Molesztak, Magdalenie Wysowskiej, Jakubowi Ucińskiemu, Jakubowi Florczykiewiczowi i Lechosławowi Grochowskiemu – za kreatywną pracę zespołową i ciekawe wizje projektowe centrum komunikacyjnego Hrubieszowa.

Niebawem Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosi konkurs internetowy z głosowaniem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli wybrać spośród trzech wizji przygotowanych w czasie warsztatów tą koncepcję, która najbardziej się im podoba i spełnia ich oczekiwania. 

Prace warsztatowe będą prezentowane na wystawie na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni 2022 r.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!