PRAKTYKI INWENTARYZACYJNE I PLENER MALARSKI STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK W HRUBIESZOWIE 4 – 15 LIPCA 2022 

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji i zadania „Hrubieszowski dom z klimatem” w lipcu br. odbyły się w Hrubieszowie praktyki inwentaryzacyjne i plener malarski, integrujące studentów architektury i architektury krajobrazu oraz trzy katedry WAPK – Katedrę Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Katedrę Architektury Krajobrazu i Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wykonane w ramach praktyk i pleneru inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorsko-krajobrazowe starych drewnianych domów z ogrodami, w tym Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówki” są jednym z etapów prac badawczych studialno-projektowych, których celem jest rejestracja i dokumentacja historycznej zabudowy mieszkalnej Hrubieszowa. Wracając do dawnych tradycji praktyk studenckich, zapoczątkowanych i kontynuowanych przez wiele lat przez Profesora Zina, Hrubieszów ponownie gościł studentów architektury z Politechniki Krakowskiej, którzy poprzez inwentaryzacje, rysunki, szkice i obrazy, starali się utrwalić piękno i specyficzny klimat hrubieszowskich krajobrazów oraz charakterystyczne elementy architektoniczne i roślinność tradycyjnych domów z ogrodami. Wykonane przez studentów prace mają nie tylko cel dokumentacyjny, ale przede wszystkim mają wskazać na wartość i potencjał dziedzictwa kulturowego i architektonicznego historycznej zabudowy miasta dla jego rozwoju. 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNA w Katedrze Historii i Konserwacji Zabytków WAPK,  podczas której studenci III roku architektury – Weronika Bałazy, Julia Jedynak, Mikołaj Patriak, Karolina Pietrzkiewicz, Pola Wrońska i Agnieszka Zuba pod opieką Pań dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK i mgr inż. arch. Dominiki Strzałki-Rogal – zinwentaryzowali kilkanaście starych domów oraz tradycyjnych detali architektonicznych elewacji, ganków, dekoracji snycerskich, drzwi i okien, posługując się klasycznymi metodami pomiarowo-rysunkowymi, jak i techniką skanowania 3D. W Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówce” została przeprowadzona pełna inwentaryzacja architektoniczna, w której wykorzystano także efekty praktyk inwentaryzacyjnych wykonanych w 2018 roku przez studentów architektury z Politechniki Lubelskiej <<< 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWA w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK  KAK, podczas której studentki architektury krajobrazu – Angelika Duda, Zuzanna Fijak, Alicja Gryga, Patrycja Kulawiak, Nicole Kwaśniewska, Sylwia Madej, Karolina Michalec, Izabela Motyka, Izabela Niemiec i Natalia Nowak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – inwentaryzowały i dokumentowały fotograficznie stan istniejący zagospodarowania działek, obiekty gospodarcze i małej architektury, nawierzchnie oraz wykonały szczegółową inwentaryzację zieleni w ogrodach przydomowych <<< 

>>> PLENER MALARSKI w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPK, podczas którego studentki architektury krajobrazu – Wiktoria Bartosik, Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zofia Frączek, Magdalena Marasik, Ewelina Mosur, Weronika Zielińska pod opieką Pani dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej, prof. PK – z talentem i wielką wrażliwością „odmalowały” krajobraz miasteczka nad Huczwą i klimaty domów hrubieszowskich w otoczeniu ogrodowym <<< 

>>> PRAKTYKI ZAWODOWE „PRZEDDYPLOMOWE” w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK, podczas których studentki Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zuzanna Chrzanowska i Julia Cierniak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – opracowały szczegółową inwentaryzację ogrodu przy Domu Profesora Zina i projekt gospodarki zielenią, a także praktycznie uczestniczyły w pracach porządkowych w ogrodzie, w których dzielnie wspierali nas strażacy z OSP w Hrubieszowie wstępnie oczyszczając teren, co umożliwiło wykonanie inwentaryzacji. > https://www.facebook.com/groups/1426441644239430/permalink/3200491040167806/   

W ramach praktyki przygotowano także wstępną dyspozycję przestrzenną do koncepcji ogrodu, która ma stanowić materiał wyjściowy do planowanego projektu studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” <<< 

Bardzo dziękujemy wszystkim studentom architektury i architektury krajobrazu WAPK uczestniczącym w praktykach i plenerze malarskim za wielkie zaangażowanie i wkład pracy, prowadzącym i opiekunom – Paniom Profesor Jolancie Sroczyńskiej, Agacie Zachariasz i Beacie Makowskiej, Pani Izabeli Sykcie, Katarzynie Fabijanowskiej i Dominice Strzałce-Rogal za organizację, prowadzenie prac terenowych i korekt na miejscu oraz profesjonalne wspomaganie studentów.  

Podczas praktyk korzystaliśmy z merytorycznego wsparcia i oprowadzania podczas wizji studialnych przez lokalnych ekspertów – Pani konserwator zabytków Marii Fornal i Pana Łukasza Krawczyka – regionalisty, pasjonata historii i architektury Hrubieszowa. Bardzo dziękujemy! 

Dziękujemy Pani dr hab. inż. arch. Natalii Przesmyckiej, prof. PL, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej za udostępnienie materiałów i dokumentacji inwentaryzacyjnych Domu Profesora Zina wykonanych przez studentów WBiA PL. Mamy nadzieję, że będzie to początek szerszej współpracy między naszymi Wydziałami! 

Wielkie podziękowania dla mieszkańców Hrubieszowa za udostępnienie swoich posesji  do prac inwentaryzacyjnych, za serdeczne przyjęcie, za wszystkie opowiedziane historie domów, ogrodów i ich mieszkańców … Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Czajkowskiej za goszczenie nas w Domu Profesora Wiktora Zina, za możliwość przebywania i pracy w tym niezwykłym i pełnym śladów przeszłości miejscu.  

Udzieliliśmy wywiadu dla Radia Lublin – przedstawiliśmy główne założenia, cele projektu i zakres działań Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach zadania „Hrubieszowski dom z klimatem”. Szczególnie podkreślaliśmy rolę studentów w pracach badawczych dokumentujących stan zachowania historycznej zabudowy mieszkalnej w Hrubieszowie i towarzyszących jej ogrodów, a także w planowanych pracach projektowych, m.in. w projekcie studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” > https://radio.lublin.pl/2022/07/zinowka-reaktywacja-studenci-beda-inwentaryzowac-drewniane-domy-i-ogrody-w-hrubieszowie/  

Efekty praktyk i pleneru zostaną zaprezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni, będą opublikowane w monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – historia, tradycja, duch miejsca. Część I”, wraz ze spacerownikiem, mini-przewodnikiem po trasie turystycznej „Hrubieszowski dom z klimatem”.   

Wszystkich zainteresowanych dalszymi pracami w ramach zadania – „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM” – ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO PROJEKTU pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”!!!