ŁÓDŹ U LIKE – spacery studialne

W ramach 14 seminarium ŁUL 2023 studenci WAPK uczestniczyli w prowadzonych przez dr inż. arch. Wojciecha Pardałę z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej dwóch spacerach studialnych po Łodzi:

JAK ROZWIJAŁA SIĘ ŁÓDŹ – OD STAREGO RYNKU PIOTRKOWSKĄ PRZEZ NOWE MIASTO DO OSADY ŁÓDKA
Łódź w 2023 roku obchodzi 600-lecie lokacji miasta! Średniowieczne miasto Łodzia, założone przez Władysława Jagiełłę w 1423 roku, rozwijało się od rynku Starego Miasta. Ten etap rozwoju określany jest jako „Łódź rolnicza”. Kolejny etap to „Łódź przemysłowa”, w strukturze urbanistycznej widoczny w układzie osady sukienniczej „Nowe Miasto”, która powstała na południe od Starego Miasta na początku XIX wieku. W kolejnych latach wzdłuż osi ulicy Piotrkowskiej na południe od „Nowego Miasta” wytyczono kolejną osadę „Łódka”. Według tego scenariusza przebiegała trasa spaceru studialnego „Jak rozwijała się Łódź”, w której nasz przewodnik dr inż. arch. Wojciech Pardała zajmująco przedstawił najważniejsze wydarzenia w historii i etapy rozwoju miasta, ilustrując swoją opowieść szkicami. 

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 ŁÓDŹ to zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, obecnie instytucja kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne i edukacyjne. Stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku XX wieku oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. EC1 to przestrzeń wielofunkcyjna, otwarta dla artystów różnych dziedzin, miejsce mądrego spędzania czasu, gdzie kultura sąsiaduje z nauką i sztuką, a historia przeplata się z nowoczesnością > https://ec1lodz.pl/ec1-dzisiaj

Oprowadzenie po EC1 przez dr inż. arch. Wojciecha Pardałę, jednocześnie współprojektanta obiektu, pozwoliło studentom zapoznać się „u źródła”, to jest u podstawy dawnej chłodni kominowej, z poszczególnymi etapami procesu rewitalizacji obiektu oraz zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, w tym z zakresu mitygacji do zmian klimatu, zielono-błękitnej infrastruktury czy efektywności energetycznej.

Poniżej relacja ze spacerów studialnych w Łodzi