Artykuł naukowy o roli plenerów malarskich – na przykładzie pleneru w Hrubieszowie

W czasopiśmie naukowym World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE) wydawanym przez World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) i notowanym na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się świeżo artykuł dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej zatytułowany ” The importance of open-air drawing workshops in landscape architecture education”.

Autorka, która prowadząc zajęcia na Wydziale Architektury przekazuje studentom swoją pasję i zamiłowanie do sztuki, podkreśla w nim znaczenie pracy w plenerze dla kształcenia architektów krajobrazu. W artykule przywołany jest przykład niezwykle owocnego twórczo pleneru malarskiego, który odbył się latem 2022 roku w Hrubieszowie

Z artykułem można się zapoznać na stronie czasopisma. Zapraszamy do lektury i gratulujemy Autorce!