WENISAŻ TUŻ, TUŻ… – DODATKOWA PLANSZA DO KONCEPCJI HCK!

Wernisaż wystawy prac studenckich już w piątek (20.01.2023) – o godzinie 12:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury!
A my z wielką satysfakcją dołączamy do wystawy w Hrubieszowie dodatkową planszę prezentującą KONCEPCJĘ HRUBIESZOWSKIEGO CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO!

Koncepcja została opracowana przez zespół
pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty,
w jego skład weszli pracownicy Politechniki Krakowskiej:
dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek,
dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł,
dr inż. arch. Marcin Gierbienis
i mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Greniu
k z Wydziału Architektury
oraz dr inż. Mariusz Dudek z Wydziału Inżynierii Lądowej,
współpraca autorska studenci i absolwenci PK:
mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Szczypka,
inż. arch. kraj. Magdalena Marasik

i student kierunku transport Jakub Florczykiewicz.

Warto zaznaczyć, że dwaj członkowie zespołu autorskiego są przedstawicielami wielokrotnie docenianej nagrodami Pracowni projektowej Gierbienis + Poklewski s.c.  o świetnym dorobku, którzy w swoich projektach zwracają uwagę na znaczenie relacji architektury ze środowiskiem w szerokim kontekście żyjących i przyjaznych dla ludzi współczesnych miast.
Koncepcja HCK została zatem wzbogacona znacząco o ich bogate doświadczenia zawodowe i praktykę projektową.

Koncepcja HCK została przekazana do Biura Projektu Rozwój Lokalny w Hrubieszowie do dalszych prac projektowych, których efektem będzie realizacja dworca autobusowego w Hrubieszowie – nowej bramy do miasta!!!
Autorom i współautorom Koncepcji HCK dziękujemy i gratulujemy projektu.