Podpisanie umowy partnerstwa, 2 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021 podpisano umowę partnerstwa między Gminą Miejską Hrubieszów a Politechniką Krakowską w celu współpracy w realizacji projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

Umowę ze strony Politechniki, w imieniu Rektora uczelni, podpisała dr inż. arch. Izabela Sykta (koordynator projektu ze strony PK) oraz reprezentujący Miasto Hrubieszów Zastępca Burmistrza – Paweł Wojciechowski.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów, a w projekcie uczestniczy liczna grupa partnerów instytucjonalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych (więcej na stronach: https://miasto.hrubieszow.pl/page/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji