Wizyta studyjna w Hrubieszowie 1 – 3 grudnia 2021

Reprezentanci zespołu projektowego w towarzystwie studentów odbyli wizytę studyjną w Hrubieszowie w ramach prac wstępnych do projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Najpierw zapoznano się z lokalizacją przyszłego Centrum Komunikacyjnego, przeprowadzono pierwsze obserwacje oraz zapoznano się w uwarunkowaniami projektu dzięki prezentacji w UM Hrubieszowa.

Druga część wizyty studyjnej była związana z tradycyjnymi drewnianymi domami hrubieszowskimi. Najpierw odbyło się spotkanie z lokalnymi ekspertami (p. Łukasz Krawczyk) i regionalistami oraz przedstawicielkami organizacji kulturalnych miasta. Następnie uczestnicy odbyli spacer po mieście dokumentując wstępnie obiekty do dalszych badań.

Reprezentanci zespołu projektowego przed tzw. „Zinówką” – drewnianym domem hrubieszowskim związanym z rodziną prof. Wiktora Zina (1925-2007) urodzonego w Hrubieszowie architekta, rysownika, mistrza pokoleń historyków architektury, długoletniego wykładowcy Politechniki Krakowskiej, znawcy i badacza architektury historycznej i drewnianej. 

Ilustracja: Prowizoryczny parking pełniący funkcję punktu przesiadkowego komunikacji busowej w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego, stan obecny, grudzień 2021, fot. A. Staniewska

Ilustracja – spotkanie w przy obecnym tymczasowym dworcu autobusowym z p. Anną Wójcik-Dąbrowską z Urzędu Miasta Hrubieszowa, fot. A. Staniewska

Ilustracja: Jeden z tradycyjnych domów drewnianych typowych dla zabudowy Hrubieszowa, niestety popadający w ruinę, fot. A. Staniewska