KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT PN. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”

https://miasto.hrubieszow.pl/content/konferencja-inauguruj%C4%85ca-projekt-pn-rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji

19 lipca 2022 roku Urząd Miasta Hrubieszów zorganizował konferencję w ramach projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.
Celem konferencji było zaprezentowanie głównych założeń projektu i dotychczas przeprowadzonych działań, w tym także zadań realizowanych przez partnera projektu – Politechnikę Krakowską.
Program konferencji obejmował wystąpienia przedstawicieli Miasta Hrubieszów w osobach Pani Burmistrz Marty Majewskiej oraz Zastępcy Burmistrza Pana Pawła Wojciechowskiego, który przedstawił zakres projektu. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówili Program „Rozwój Lokalny”, z którego Hrubieszów otrzymał dofinansowanie. Spojrzenie na rozwój Hrubieszowa zaprezentowali eksperci Związku Miast Polskich, wspierającego miasto merytorycznie w realizacji projektu. Kluczowym punktem wydarzenia była wizyta i prezentacja delegacji z miasta Elverum w Norwegii. Konferencję zakończyło wystąpienie dr inż. arch. Izabeli Sykty, reprezentującej Politechnikę Krakowską – partnera projektu. W prezentacji omówiono zakres współpracy, dotychczas zrealizowane i planowane działania w ramach zadań „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” i „Dom z klimatem”.  

Poniżej przedstawiamy skrót wystąpienia Izabeli Sykty, koordynatora projektu ze strony Politechniki Krakowskiej  pt. „Działania realizowane przez partnera projektu – Politechnikę Krakowską”:

Więcej o konferencji na stronach i mediach społecznościowych Miasta Hrubieszów 
ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI:
https://miasto.hrubieszow.pl/content/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-%E2%80%93-od-partycypacji-do-realizacji
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI MIASTA ELVERUM Z NORWEGII:
https://miasto.hrubieszow.pl/content/wizyta-przedstawicieli-miasta-elverum-z-norwegii 
FB: https://www.facebook.com/rozwojlokalnyhrubieszowa  
INFORMACJA O KONFERENCJI W PANORAMIE LUBELSKIEJ: https://lublin.tvp.pl/61372485/19-lipca-2022-g-1830