11 sierpnia 2023 roku – odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Wiktora Zina w Krakowie

W dniu 11 sierpnia 2023 roku przy ulicy Siennej 7 w Krakowie – w miejscu dawnej pracowni prof. Wiktora Zina – nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez rodzinę Profesora – żonę Aleksandrę i córkę Monikę.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Władz i Rady Miasta Krakowa, dawny proboszcz Bazyliki Mariackiej Bronisław Fidelus, delegacja z Politechniki Krakowskiej, reprezentowanej przez Prorektora PK dr inż. Marka Bauera, Prodziekan WAPK dr hab. inż. arch. Urszulę Forczek-Brataniec, prof. PK i dr inż. arch. Izabelę Syktę – koordynator projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” oraz wiele zgromadzonych gości pamiętających legendarną postać Wiktora Zina – Profesora Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, mentora wielu pokoleń architektów, konserwatorów i artystów oraz ogromne zasługi Profesora dla ochrony krakowskich zabytków.

Spacerując po Krakowie warto przejść ulicą Sienną i patrząc na tablicę w kamienicy pod numerem 7 wspomnieć barwną postać Profesora i jego bogatą twórczość, która w części miała miejsce w pracowni pod tym adresem.