Wystawa „Hrubieszowski Dom z Klimatem” na Politechnice Krakowskiej

Od dziś do 5 maja 2023 r. można oglądać na parterze budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie wystawę prac studentów architektury i architektury krajobrazu WAPK wykonanych w trakcie praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w lecie 2022 roku.

Na wystawie prezentujemy efekty studenckich inwentaryzacji architektoniczno-krajobrazowych historycznych domów i tradycyjnych ogrodów w Hrubieszowie. To „przewodnik” odkrywający genius loci dawnego „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem” oraz wskazówka, szczególnie dla zainteresowanych KONKURSEM „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM, jak współcześnie – podążając za tradycją i wpisując się w tożsamość miejsca – projektować zrównoważone i przyjazne dla klimatu domy i ogrody. 

Z satysfakcją pokazujemy również Koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, opracowaną w 2022 r. przez zespół projektowy pracowników i studentów WA i WIL PK, inspirowaną architekturą regionalną oraz tradycjami domów i ogrodów hrubieszowskich.