Pożegnanie J.M. Rektora Politechniki Krakowskiej profesora Andrzeja Białkiewicza

22 marca 2023 roku zmarł prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, który od września 2020 roku sprawował funkcję Rektora Politechniki Krakowskiej. Jego bogaty życiorys będący świadectwem wielkiego zaangażowania w sprawy uczelni, projektowania architektonicznego i nauki można poznać na stronach Uczelni.

Profesor z racji swoich zainteresowań oraz jako wieloletni kierownik Zakładu, a później Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK, a także przyjaciel i współpracownik profesora Wiktora Zina – wielokrotnie odwoływał się do jego twórczości i dorobku. Wygłosił wykład laudacyjny podczas uroczystości nadania profesorowi Zinowi tytułu doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

W ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” Politechnika Krakowska odpowiada za realizację zadania „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”, związanego między innymi z ochroną tradycyjnej zabudowy mieszkalnej i krajobrazu Hrubieszowa, które niejednokrotnie na wykładach dla studentów architektury i mistrzowskich szkicach przedstawiał profesor Zin. Profesor Andrzej Białkiewicz wspierał zespół z Politechniki Krakowskiej w realizacji tego zadania, objął ogólnopolski konkurs studencki „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” swoim patronatem honorowym, miał być także jednym z autorów monografii, która ma się ukazać jako efekt naszej pracy.
Dziś żegnamy go tym cytatem z publikacji profesora Wiktora Zina, który był mu szczególnie bliski, i który przywoływał we wspomnieniach o profesorze:

„Rysunek dla architektów jest niewątpliwie tylko środkiem do uzyskania celu. Nie jest celem samym w sobie, jest ważną, ale nie  jedyną częścią architektonicznego warsztatu. Przy pomocy rysunku architekt może inicjować swe działanie zmierzające do organizacji przestrzeni, może sprawdzać słuszność swych  koncepcji. (…) Od biegłości opanowania rysunku w dużej mierze zależy zatem cały proces projektowania”.
W. Zin, „Nauczanie rysunku, malarstwa i  rzeźby  dla  architektów”.  Wstęp  do  katalogu  „Wystawa prac studentów”, Kraków, maj 1979.

Z pełnym tekstem wspomnień, opublikowanym w 2017 roku można się zapoznać pobierając poniższy plik.