O Projekcie

Projekt „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” w Programie „Rozwój Lokalny” jest finansowany w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Realizacja projektu ma przyczynić się do równoważnego wzrostu społeczno-gospodarczego na nowej ścieżce rozwoju poprzez efektywną, kompletną i otwartą na progres administrację miasta. Projekt przewiduje szereg działań o zróżnicowanych charakterze, które mają podnieść jakość życia mieszkańców, świadomość ekologiczną, zwiększyć dostępność infrastruktury i aktywnie włączyć w życie miasta zróżnicowane grupy mieszkańców. 

Wśród planowanych działań są: utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniora, stworzenie Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi podróżnych, badania i promocja tradycyjnej architektury drewnianej oraz podniesienie jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i jego jednostkach organizacyjnych.

Politechnika Krakowska realizuje w ramach projektu dwa działania: 

  1. „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszów – przygotowanie i wykonanie koncepcji oraz wytycznych do dokumentacji projektowej”. Termin realizacji zadania to okres od IV kwartału 2021 r. do IV kwartału 2022 r. 
  2. „Hrubieszowski Dom z Klimatem”. Termin realizacji zadania to okres od IV kwartału 2021 r. do stycznia 2024r.