Hrubieszowskie klimaty w Łodzi!

W dniach 8-10 maja 2923 odbyło się 14 SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY ŁÓDŹ U LIKE. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura krajobrazu i architektura wzięli w nim aktywny udział pod opieką dr inż. arch. Izabeli Sykty i zaprezentowali rezultaty swojej pracy wykonanej w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”.

W ramach spotkania studenci z WAPK zaprezentowali wystawę HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM oraz serię referatów związanych tematycznie z treścią projektu.

Na zaproszenie dr inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i dr inż. arch. Wojciecha Pardały z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej wystawa „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM 2022” – prezentująca efekty praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w lipcu 2022 roku oraz koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego – została otwarta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej jako wydarzenie towarzyszące 14 Seminarium Naukowemu Studentów Architektury Łódź U Like 2023!!!
Uroczyste otwarcie wystawy przez dr inż. arch. Izabelę Syktę, koordynator projektu ze strony PK, nastąpiło w pierwszym dniu seminarium 8 maja 2023 roku. Poniżej relacja z wernisażu.