Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – ku realizacji.

Na terenie przyszłego Centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie niedawno umieszczono tablicę pokazującą wizualizację przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z koncepcją wykonaną przez zespół projektowy z Politechniki Krakowskiej.
Jednocześnie Urząd Miasta Hrubieszowa czyni kolejne kroki, które zmierzają ku realizacji tego projektu:
W dniu 14 marca 2023 Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta Majewska – podpisała umowę z firmą INFORM Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania jest przewidziany na 11.08.2023 r.
Liderowi Projektu życzymy powodzenia we wdrażaniu koncepcji centrum komunikacyjnego jako „Nowej Bramy do Miasta”, która będzie witać odwiedzających Hrubieszów – Miasto z klimatem!