Artykuł naukowy o roli plenerów malarskich – na przykładzie pleneru w Hrubieszowie

W czasopiśmie naukowym World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE) wydawanym przez World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE) i notowanym na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się świeżo artykuł dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej zatytułowany ” The importance of open-air drawing workshops in landscape architecture education”.

Autorka, która prowadząc zajęcia na Wydziale Architektury przekazuje studentom swoją pasję i zamiłowanie do sztuki, podkreśla w nim znaczenie pracy w plenerze dla kształcenia architektów krajobrazu. W artykule przywołany jest przykład niezwykle owocnego twórczo pleneru malarskiego, który odbył się latem 2022 roku w Hrubieszowie

Z artykułem można się zapoznać na stronie czasopisma. Zapraszamy do lektury i gratulujemy Autorce!

ŁÓDŹ U LIKE – spacery studialne

W ramach 14 seminarium ŁUL 2023 studenci WAPK uczestniczyli w prowadzonych przez dr inż. arch. Wojciecha Pardałę z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej dwóch spacerach studialnych po Łodzi:

JAK ROZWIJAŁA SIĘ ŁÓDŹ – OD STAREGO RYNKU PIOTRKOWSKĄ PRZEZ NOWE MIASTO DO OSADY ŁÓDKA
Łódź w 2023 roku obchodzi 600-lecie lokacji miasta! Średniowieczne miasto Łodzia, założone przez Władysława Jagiełłę w 1423 roku, rozwijało się od rynku Starego Miasta. Ten etap rozwoju określany jest jako „Łódź rolnicza”. Kolejny etap to „Łódź przemysłowa”, w strukturze urbanistycznej widoczny w układzie osady sukienniczej „Nowe Miasto”, która powstała na południe od Starego Miasta na początku XIX wieku. W kolejnych latach wzdłuż osi ulicy Piotrkowskiej na południe od „Nowego Miasta” wytyczono kolejną osadę „Łódka”. Według tego scenariusza przebiegała trasa spaceru studialnego „Jak rozwijała się Łódź”, w której nasz przewodnik dr inż. arch. Wojciech Pardała zajmująco przedstawił najważniejsze wydarzenia w historii i etapy rozwoju miasta, ilustrując swoją opowieść szkicami. 

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI EC1 ŁÓDŹ to zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej, obecnie instytucja kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne i edukacyjne. Stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku XX wieku oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. EC1 to przestrzeń wielofunkcyjna, otwarta dla artystów różnych dziedzin, miejsce mądrego spędzania czasu, gdzie kultura sąsiaduje z nauką i sztuką, a historia przeplata się z nowoczesnością > https://ec1lodz.pl/ec1-dzisiaj

Oprowadzenie po EC1 przez dr inż. arch. Wojciecha Pardałę, jednocześnie współprojektanta obiektu, pozwoliło studentom zapoznać się „u źródła”, to jest u podstawy dawnej chłodni kominowej, z poszczególnymi etapami procesu rewitalizacji obiektu oraz zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, w tym z zakresu mitygacji do zmian klimatu, zielono-błękitnej infrastruktury czy efektywności energetycznej.

Poniżej relacja ze spacerów studialnych w Łodzi

Hrubieszowskie klimaty – naukowo na seminarium ŁÓDŹ U LIKE 2023

W ramach trzydniowego 14 seminarium ŁÓDŹ U LIKE 2023 „Zobaczyć – Dotknąć – Doświadczyć – Przeżyć – Opowiedzieć”, zorganizowanego w maju br. na Politechnice Łódzkiej przez Koło Naukowe Studentów Architektury KNSA IX Piętrostudenci architektury WAPK – Julia Jedynak, Agnieszka Zuba, Mikołaj Patriak i Paulina Ferenc oraz architektury krajobrazu Zofia Frączek, Magdalena Marasik i Weronika Zielińska – zaprezentowali swoje relacje z podróży architektonicznych w referatach tematycznie związanych z projektem „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.


W ślad za nimi w monografii poseminaryjnej 14 ŁUL 2023 zostaną opublikowane artykuły naukowe (20 pkt MEiN).
Gratulujemy bardzo ciekawych wystąpień i z niecierpliwością czekamy na publikację 🙂

Więcej na na stronie seminarium: https://lodzulike.blogspot.com/https://www.facebook.com/SNSALodzULike?locale=pl_PL

Zestawienie referatów prezentujących tematy związane z projektem „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”:

1) Magdalena Marasik – Analiza dostępności i przystosowania dworców autobusowych w Małopolsce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (OzN) a rozwiązania zastosowane w projekcie Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego,

2) Zofia Frączek, Magdalena Marasik, Weronika Zielińska – Hrubieszowskie krajobrazy – malarskie interpretacje i różne spojrzenia na dziedzictwo kulturowe miasta,

3) Mikołaj Patriak – „Piękno niedostrzegane” dawnej zabudowy drewnianej Hrubieszowa, być może nie całkiem „utracone”. Zapis z podróży architektonicznej śladami profesora Wiktora Zina, 

4) Julia Jedynak, Agnieszka Zuba – Hrubieszowski dom rodzinny – architektura budynków jednorodzinnych na terenach wschodniej Polski w XX wieku a współczesność,

5) Paulina Ferenc – Podróż do wsi Piekary – w poszukiwaniu tożsamości miejsca jako inspiracji dla projektu nowoczesnej zagrody edukacyjnej.

30-31 maja 2023 w Łodzi odbyła się Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast

W dniach 30-31 maja 2023 w EC1 w Łodzi odbył się MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGETYCZNA REGENERACJA MIAST.
W Kongresie udział wzięła dr inż. arch. Izabela Sykta oraz mgr inż. Agnieszka Greniuk.
Szczególnie interesujący był wykład Wojciecha Januszczyka pt. Dlaczego tak bardzo potrzebujemy różnorodności w miastach?, który miał miejsce w dniu 31 maja w sesji DiverCITY.

Kongresowi Energetyczna Regeneracja Miast towarzyszyła wiosenna edycja Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych – FOPA 2023.
W ramach tego wydarzenia 2 czerwca można było zaglądnąć do lubelskiego biura Krajobrazy prowadzonego przez Wojciecha Januszczyka. Zachęcamy do przeczytania rozmowy w serwisie Architektura i Biznes

oraz obejrzenia nagrania z wizyty w pracowni w serwisie Youtube.

Hrubieszowskie klimaty w Łodzi!

W dniach 8-10 maja 2923 odbyło się 14 SEMINARIUM NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY ŁÓDŹ U LIKE. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura krajobrazu i architektura wzięli w nim aktywny udział pod opieką dr inż. arch. Izabeli Sykty i zaprezentowali rezultaty swojej pracy wykonanej w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”.

W ramach spotkania studenci z WAPK zaprezentowali wystawę HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM oraz serię referatów związanych tematycznie z treścią projektu.

Na zaproszenie dr inż. arch. Włodzimierza Witkowskiego i dr inż. arch. Wojciecha Pardały z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej wystawa „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM 2022” – prezentująca efekty praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w lipcu 2022 roku oraz koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego – została otwarta na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej jako wydarzenie towarzyszące 14 Seminarium Naukowemu Studentów Architektury Łódź U Like 2023!!!
Uroczyste otwarcie wystawy przez dr inż. arch. Izabelę Syktę, koordynator projektu ze strony PK, nastąpiło w pierwszym dniu seminarium 8 maja 2023 roku. Poniżej relacja z wernisażu.

Wystawa „Hrubieszowski Dom z Klimatem” na Politechnice Krakowskiej

Od dziś do 5 maja 2023 r. można oglądać na parterze budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie wystawę prac studentów architektury i architektury krajobrazu WAPK wykonanych w trakcie praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w lecie 2022 roku.

Na wystawie prezentujemy efekty studenckich inwentaryzacji architektoniczno-krajobrazowych historycznych domów i tradycyjnych ogrodów w Hrubieszowie. To „przewodnik” odkrywający genius loci dawnego „Hrubieszowa – Miasta z Klimatem” oraz wskazówka, szczególnie dla zainteresowanych KONKURSEM „HRUBIESZOWSKI DOM I OGRÓD Z KLIMATEM, jak współcześnie – podążając za tradycją i wpisując się w tożsamość miejsca – projektować zrównoważone i przyjazne dla klimatu domy i ogrody. 

Z satysfakcją pokazujemy również Koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, opracowaną w 2022 r. przez zespół projektowy pracowników i studentów WA i WIL PK, inspirowaną architekturą regionalną oraz tradycjami domów i ogrodów hrubieszowskich.

18 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata.
W Polsce obchody tego „święta zabytków” koordynuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, który z tej okazji zorganizował szereg wydarzeń w wielu miejscach.

Główne obchody odbywają się w  dniach 18 i 19 kwietnia, w Muzeum Zamku w Łańcucie i towarzyszy im wystawa plenerowa „Sekrety drewnianej architektury sakralnej. Kościoły i cerkwie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Transmisję można obejrzeć na kanale NID w serwisie Youtube.

Znaczącą rolę w działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa odgrywa troska o zabytki i tradycję architektury drewnianej. Do realizacji działania Hrubieszowski Dom z Klimatem wiele inspiracji dostarczają materiały i szkolenia publikowane przez Centrum Architektury Drewnianej działające w ramach NID.
Szczególnie polecamy reportaż „Twój dom – dialog z tradycją”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA zadane w sprawie KONKURSU „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”

W przewidzianym regulaminem konkursu „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem” terminie
wpłynęło do organizatorów łącznie 9 pytań.
Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania:

  • 1. Skąd wziąć numer identyfikacyjny do Karty Identyfikacyjnej Pracy Konkursowej?
  • 2. Jak wygląda sytuacja z numerkami identyfikacyjnymi? Czy dostaje się go od Państwa, czy każdy uczestnik konkursu ma sobie go wymyślić?
  • 3. Czy numer identyfikacyjny (sześciocyfrowa liczba) – jest wymyślana przez uczestników konkursu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Numer identyfikacyjny w postaci 6-cyfrowej liczby rozpoznawczej Uczestnicy Konkursu nadają samodzielnie. Jest to sposób kodowania (zanonimizowania) Pracy Konkursowej. Numer indentyfikacyjny powinien być zamieszczony na planszach (część graficzna) oraz w opisie (część opisowa) zgodnie z Regulaminem Konkursu §6 pkt. 3.

Pytania:

  • 4. Poproszę o podanie dokładnych lokalizacji działek, np. poprzez udostępnienie współrzędnych geograficznych.
  • 5. Czy można podać dokładne współrzędne działek wybranych do projektu?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Wskazane lokalizacje projektowe (działki) nie są odpowiednikami rzeczywistych działek. Są to lokalizacje teoretyczne, bazujące na wybranych cechach działek w Hrubieszowie, określających ich wielkość i kontekst urbanistyczno-krajobrazowy. Z tego powodu nie jest możliwe odniesienie ich do konkretnych współrzędnych geograficznych. Na planach sytuacyjnych wskazanych lokalizacji (działek) oznaczono orientację według stron świata, istotne elementy ukształtowanie terenu, punkty (koty) wysokościowe, krawędzie ulic i dróg oraz regulacje urbanistyczne (nieprzekraczalne linie zabudowy).

Pytania:

  • 6. Czy zabudowa istniejąca na działkach ma pozostać, czy zostanie wyburzona?

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Na zadanych lokalizacjach (działkach) nie znajduje się żadna istniejąca zabudowa i zieleń. Sposób zagospodarowania działek pozostawia się do decyzji Uczestników Konkursu.

Pytania:

  • 7. Czy do konkursu mogą także zgłosić się osoby, które ukończyły studia w 2020 roku?
  • 8. Czy w zespole projektowym może występować osoba, która jest absolwentem PK sprzed 2020 roku?  

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Osoby, które ukończyły studia w/przed 2020 r., tj. w roku akademickim 2019/2020 i wcześniej są wyłączone z możliwości udziału w Konkursie.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu (§3 pkt. 1.2) absolwenci, którzy ukończyli studia wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 nie mogą brać udziału w Konkursie. Konkurs skierowany jest do:

Pytania:

  • 9. Szanowni Państwo, Chciałbym zapytać czy studenci, którzy są na II roku na kierunku architektura mogą wziąć udział w konkursie „Hrubieszowski dom i ogród z klimatem”? Moje pytanie jest skierowane do Państwa ponieważ na plakacie konkursu napisane jest „Zaprasza studentów i absolwentów”, a w regulaminie jest napisane, że tylko dla studentów kończących studia w 2023 roku, II rok architektury kończy studia w roku 2024/2025.

Odpowiedź Organizatora Konkursu:

Tak, studenci II roku, a także wszystkich innych roczników studiów, mogą wziąć udział w Konkursie, o czym mówi §3 pkt. 1.1. Regulaminu.
Zapis §3 pkt. 1.2. w Regulaminie dotyczy obecnych dyplomantów, którzy ukończą studia w 2023 r.

Odpowiedzi można również pobrać w załączonym pliku pdf.

Katalog prac dyplomowych na temat centrum komunikacyjnego Hrubieszowa

W roku akademickim 2021/2022 w ramach partnerskiego projektu Gminy Miejskiej Hrubieszów i Politechniki Krakowskiej pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 zostało obronionych pięć prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W trakcie przygotowania projektów przeciwdziałając wykluczeniu komunikacyjnemu skupiono się na zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych, funkcjonalnych i ekologicznych, zwiększających dostępność i inkluzywność przestrzeni przez eliminację barier architektonicznych, wprowadzenie rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami ruchu i zmysłów, poprawiających komfort obsługi i bezpieczeństwo podróżnych, estetyzacji przestrzeni, wyposażeniu jej w meble miejskie, elementy identyfikacji wizualnej, informacyjne, edukacyjne oraz komponowaną zieleń, itd.
Szczególny nacisk położono na wprowadzenie rozwiązań pro-środowiskowych i eko-technologii, w tym zielono-błękitnej infrastruktury (zielone przystanki, dachy, ściany, ekrany, bio-retencja, ogrody deszczowe, itp.), obniżających negatywne skutki zmian klimatu, jak: miejska wyspa ciepła czy smog, oraz uciążliwości komunikacyjne, jak: hałas czy zanieczyszczenia, oraz wpływających na poprawę jakości życia w mieście.
Opracowane projekty dyplomowe wraz z koncepcjami studenckimi powstałymi podczas warsztatów partycypacyjnych pt. „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne – nowa brama do miasta” stały się podstawą do stworzonej wspólnie przez pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej koncepcji zagospodarowania centrum komunikacyjnego w Hrubieszowie.
Z katalogiem można się zapoznać w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.