admin

PRAKTYKI INWENTARYZACYJNE I PLENER MALARSKI STUDENTÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK W HRUBIESZOWIE 4 – 15 LIPCA 2022 

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji i zadania „Hrubieszowski dom z klimatem” w lipcu br. odbyły się w Hrubieszowie praktyki inwentaryzacyjne i plener malarski, integrujące studentów architektury i architektury krajobrazu oraz trzy katedry WAPK – Katedrę Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, Katedrę Architektury Krajobrazu i Katedrę Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Wykonane w ramach praktyk i pleneru inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorsko-krajobrazowe starych drewnianych domów z ogrodami, w tym Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówki” są jednym z etapów prac badawczych studialno-projektowych, których celem jest rejestracja i dokumentacja historycznej zabudowy mieszkalnej Hrubieszowa. Wracając do dawnych tradycji praktyk studenckich, zapoczątkowanych i kontynuowanych przez wiele lat przez Profesora Zina, Hrubieszów ponownie gościł studentów architektury z Politechniki Krakowskiej, którzy poprzez inwentaryzacje, rysunki, szkice i obrazy, starali się utrwalić piękno i specyficzny klimat hrubieszowskich krajobrazów oraz charakterystyczne elementy architektoniczne i roślinność tradycyjnych domów z ogrodami. Wykonane przez studentów prace mają nie tylko cel dokumentacyjny, ale przede wszystkim mają wskazać na wartość i potencjał dziedzictwa kulturowego i architektonicznego historycznej zabudowy miasta dla jego rozwoju. 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNA w Katedrze Historii i Konserwacji Zabytków WAPK,  podczas której studenci III roku architektury – Weronika Bałazy, Julia Jedynak, Mikołaj Patriak, Karolina Pietrzkiewicz, Pola Wrońska i Agnieszka Zuba pod opieką Pań dr hab. inż. arch. Jolanty Sroczyńskiej, prof. PK i mgr inż. arch. Dominiki Strzałki-Rogal – zinwentaryzowali kilkanaście starych domów oraz tradycyjnych detali architektonicznych elewacji, ganków, dekoracji snycerskich, drzwi i okien, posługując się klasycznymi metodami pomiarowo-rysunkowymi, jak i techniką skanowania 3D. W Domu Profesora Wiktora Zina, tzw. „Zinówce” została przeprowadzona pełna inwentaryzacja architektoniczna, w której wykorzystano także efekty praktyk inwentaryzacyjnych wykonanych w 2018 roku przez studentów architektury z Politechniki Lubelskiej <<< 

>>> PRAKTYKA INWENTARYZACYJNA ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWA w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK  KAK, podczas której studentki architektury krajobrazu – Angelika Duda, Zuzanna Fijak, Alicja Gryga, Patrycja Kulawiak, Nicole Kwaśniewska, Sylwia Madej, Karolina Michalec, Izabela Motyka, Izabela Niemiec i Natalia Nowak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – inwentaryzowały i dokumentowały fotograficznie stan istniejący zagospodarowania działek, obiekty gospodarcze i małej architektury, nawierzchnie oraz wykonały szczegółową inwentaryzację zieleni w ogrodach przydomowych <<< 

>>> PLENER MALARSKI w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPK, podczas którego studentki architektury krajobrazu – Wiktoria Bartosik, Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zofia Frączek, Magdalena Marasik, Ewelina Mosur, Weronika Zielińska pod opieką Pani dr hab. inż. arch. Beaty Makowskiej, prof. PK – z talentem i wielką wrażliwością „odmalowały” krajobraz miasteczka nad Huczwą i klimaty domów hrubieszowskich w otoczeniu ogrodowym <<< 

>>> PRAKTYKI ZAWODOWE „PRZEDDYPLOMOWE” w Katedrze Architektury Krajobrazu WAPK, podczas których studentki Anna Brach, Katarzyna Fejfer, Zuzanna Chrzanowska i Julia Cierniak pod opieką Pań dr inż. arch. Izabeli Sykty i mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej – opracowały szczegółową inwentaryzację ogrodu przy Domu Profesora Zina i projekt gospodarki zielenią, a także praktycznie uczestniczyły w pracach porządkowych w ogrodzie, w których dzielnie wspierali nas strażacy z OSP w Hrubieszowie wstępnie oczyszczając teren, co umożliwiło wykonanie inwentaryzacji. > https://www.facebook.com/groups/1426441644239430/permalink/3200491040167806/   

W ramach praktyki przygotowano także wstępną dyspozycję przestrzenną do koncepcji ogrodu, która ma stanowić materiał wyjściowy do planowanego projektu studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” <<< 

Bardzo dziękujemy wszystkim studentom architektury i architektury krajobrazu WAPK uczestniczącym w praktykach i plenerze malarskim za wielkie zaangażowanie i wkład pracy, prowadzącym i opiekunom – Paniom Profesor Jolancie Sroczyńskiej, Agacie Zachariasz i Beacie Makowskiej, Pani Izabeli Sykcie, Katarzynie Fabijanowskiej i Dominice Strzałce-Rogal za organizację, prowadzenie prac terenowych i korekt na miejscu oraz profesjonalne wspomaganie studentów.  

Podczas praktyk korzystaliśmy z merytorycznego wsparcia i oprowadzania podczas wizji studialnych przez lokalnych ekspertów – Pani konserwator zabytków Marii Fornal i Pana Łukasza Krawczyka – regionalisty, pasjonata historii i architektury Hrubieszowa. Bardzo dziękujemy! 

Dziękujemy Pani dr hab. inż. arch. Natalii Przesmyckiej, prof. PL, kierownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej za udostępnienie materiałów i dokumentacji inwentaryzacyjnych Domu Profesora Zina wykonanych przez studentów WBiA PL. Mamy nadzieję, że będzie to początek szerszej współpracy między naszymi Wydziałami! 

Wielkie podziękowania dla mieszkańców Hrubieszowa za udostępnienie swoich posesji  do prac inwentaryzacyjnych, za serdeczne przyjęcie, za wszystkie opowiedziane historie domów, ogrodów i ich mieszkańców … Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Czajkowskiej za goszczenie nas w Domu Profesora Wiktora Zina, za możliwość przebywania i pracy w tym niezwykłym i pełnym śladów przeszłości miejscu.  

Udzieliliśmy wywiadu dla Radia Lublin – przedstawiliśmy główne założenia, cele projektu i zakres działań Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach zadania „Hrubieszowski dom z klimatem”. Szczególnie podkreślaliśmy rolę studentów w pracach badawczych dokumentujących stan zachowania historycznej zabudowy mieszkalnej w Hrubieszowie i towarzyszących jej ogrodów, a także w planowanych pracach projektowych, m.in. w projekcie studenckich kół naukowych pt. „Zinówka – Reaktywacja!” > https://radio.lublin.pl/2022/07/zinowka-reaktywacja-studenci-beda-inwentaryzowac-drewniane-domy-i-ogrody-w-hrubieszowie/  

Efekty praktyk i pleneru zostaną zaprezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni, będą opublikowane w monografii pt. „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa – historia, tradycja, duch miejsca. Część I”, wraz ze spacerownikiem, mini-przewodnikiem po trasie turystycznej „Hrubieszowski dom z klimatem”.   

Wszystkich zainteresowanych dalszymi pracami w ramach zadania – „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM” – ZAPRASZAMY DO DOŁĄCZENIA DO PROJEKTU pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”!!!   

Relacja z warsztatów 25-27 maja 2022 „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”

Przeprowadziliśmy partycypacyjne warsztaty projektowe na temat „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”!

Kolejne dni wypełniła intensywna praca w trzech interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Po dwóch latach pracy zdalnej doświadczenie wspólnej pracy twórczej w obliczu skomplikowanego zadania było dużym wyzwaniem, ale także owocnym czasem intensywnego kontaktu oraz ożywionej wymiany myśli i pomysłów.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2022 roku odbyły się w Hrubieszowskim Domu Kultury partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”. Uczestniczyli w nich studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu, którzy pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni Izabeli Sykty, Agnieszki Ozimek, Anny Staniewskiej, Karoliny Porady, Jacka Konopackiego, Krzysztofa Barnasia, Olgi Kani z WAPK i Mariusza Dudka z WIL PK pracowali nad koncepcjami zagospodarowania zbiorczego przystanku autobusowego przy ulicy Piłsudskiego przed supermarketem Stokrotka w Hrubieszowie. Warsztaty objęła patronatem Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Pani dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK.

Prace projektowe poprzedziła  wizja lokalna na miejscu, oraz prezentacje problemowe poświęcone zagadnieniom tożsamości miejsca, projektowania uniwersalnego i dostępności, transportu publicznego, zielonej infrastruktury i rozwiązań proekologicznych, małej architektury, identyfikacji wizualnej i tyflografiki oraz nowoczesnych technologii w przestrzeni publicznej. Następnie odbyły się spotkania partycypacyjne: lekcje warsztatowe z młodzieżą szkół ponadpodstawowych z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz przedstawicielami grup użytkowników przestrzeni o specjalnych potrzebach, w tym osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz reprezentującymi potrzeby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z niepełnosprawnością intelektualną z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także z przedstawicielami Miejskiej Służby Drogowej i lokalnych przewoźników. Spotkania partycypacyjne były dla studentów – przyszłych architektów, architektów krajobrazu i inżynierów transportu – bezcenną lekcją, uwrażliwiającą ich na potrzeby osób z dysfunkcjami ruchu i zmysłów w ich przyszłej pracy zawodowej.

Prezentacja roboczych koncepcji projektowych, uroczyste zakończenie warsztatów i dyskusja z udziałem przedstawicieli Biura Projektu Rozwój Lokalny, uczestniczących w warsztatach uczniów szkół średnich, przedstawicieli osób niepełnosprawnych, odbyły się w piątkowe popołudnie w HDK. Smaczny poczęstunek na  finisażu warsztatów przygotowali uczniowie ZS nr 1.

Organizatorzy warsztatów składają podziękowania dyrekcji Hrubieszowskiego Domu Kultury za gościnę, dyrekcjom i nauczycielom  I LO im. Staszica oraz Zespołu Szkół nr 1 za życzliwe przyjęcie i możliwość przeprowadzenia  lekcji warsztatowych.  Wszystkim uczestnikom spotkań – Panu Józefowi Miechowi i Pani Łucji Hojdzie z Polskiego Związku Niewidomych, Mamom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, osobom z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Werbkowicach i Hrubieszowie – dziękujemy za aktywny udział. Wasze doświadczenia i wskazówki były cennym impulsem projektowym!

Dziękujemy wszystkim studentom uczestniczącym w warsztatach – z kierunku architektura: Krzysztofowi Migaczowi, Emilii Dulewicz i Natalii Głód, z kierunku architektura krajobrazu: Wiktorii Bogdanowicz, Aleksandrze Szczypce, Barbarze Grycman, Julii Cierniak, Małgorzaty Pięciorak, oraz z kierunku transport: Wiktorii Molesztak, Magdalenie Wysowskiej, Jakubowi Ucińskiemu, Jakubowi Florczykiewiczowi i Lechosławowi Grochowskiemu – za kreatywną pracę zespołową i ciekawe wizje projektowe centrum komunikacyjnego Hrubieszowa.

Niebawem Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosi konkurs internetowy z głosowaniem, w którym mieszkańcy miasta będą mogli wybrać spośród trzech wizji przygotowanych w czasie warsztatów tą koncepcję, która najbardziej się im podoba i spełnia ich oczekiwania. 

Prace warsztatowe będą prezentowane na wystawie na Politechnice Krakowskiej i w Hrubieszowskim Domu Kultury w jesieni 2022 r.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy!!!

ZAPROJEKTUJMY RAZEM CENTRUM KOMUNIKACYJNE HRUBIESZOWA !

Miej wpływ na to jak będzie wyglądał i funkcjonował nowy węzeł komunikacyjny w Hrubieszowie!

Wykaż się kreatywnością, spróbuj swych sił jako projektant! Bądź aktywny i zapisz się na warsztaty podczas których wraz z profesjonalistami stworzysz nową, lepszą przestrzeń dla swojej społeczności.

O początkach współpracy, związku Politechniki z Hrubieszowem i pierwszych efektach naszej pracy…

W marcowym numerze Naszej Politechniki, czyli czasopisma naszej uczelni ukazał się artykuł szeroko opisujący zadania podejmowane w projekcie i pierwsze efekty współpracy, czyli prace dyplomowe związane z Centrum Komunikacyjnym Hrubieszowa. W artykule szczególną uwagę poświęcono historii współpracy architektów krajobrazu z Politechniki Krakowskiej z Miastem Hrubieszów w ostatnich latach sentymentalnym związkom z osobą profesora Wiktora Zina oraz ekologicznym aspektom zaproponowanym w pracach dyplomowych przez absolwentki architektury i architektury krajobrazu. Prezentowane na naszej stronie prace cechuje duża wrażliwość na problemy miejsca, które mogą być rozwiązane dzięki zasadom projektowania uniwersalnego, które bierze pod uwagę potrzeby wielu użytkowników przestrzeni i likwiduje bariery architektoniczne – zwłaszcza dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane rozwiązania estetyczne i techniczne takie jak zielone dachy, ogrody deszczowe, pokryte zielenią ekrany akustyczne i dobór gatunków do nasadzeń zieleni publicznej są wyrazem nowoczesnego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej, która jednocześnie ma demonstrować odpowiedzialność projektantów i kształtować świadomość ekologiczną użytkowników. Jest to istotny aspekt kształcenia studentów architektury krajobrazu i architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej 

Życzenia Wielkanocne i zaproszenie na warsztaty

Zespół projektu działający na Politechnice Krakowskiej życzy Radosnych Świąt Wielkanocnych! 

I już dziś zapowiadamy, że 25 kwietnia na naszej stronie zostanie uruchomiony formularz zgłoszeniowy na warsztaty, które pozwolą działać razem z nami! Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej w Hrubieszowie i chcesz zmieniać na lepsze swoje miasto, to dołącz do naszych warsztatów! 

Już teraz zapowiadamy, że w dniach 25-27 maja 2022 roku (środa-piątek) w Hrubieszowie odbędą się warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich z Wydziału Architektury i Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z udziałem uczniowie szkół średnich z Hrubieszowa i okolicznych miejscowości oraz studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu, transport i gospodarka przestrzenna oraz studenckimi kołami naukowymi z Wydziału Architektury SKN Krajobrazy i UrbanLab oraz Koła Naukowego Transportu „Transit”. 

Celem warsztatów będzie praca nad roboczą koncepcją Centrum Komunikacyjnego Hrubieszowa – nową „bramą do miasta”. Dołącz do nas, jeśli chcesz, aby Twoje miasto miało dostępny, funkcjonalny i ekologiczny punkt komunikacji zbiorowej! Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Wyniki tych warsztatów projektowych oraz prac dyplomowych wykonanych przez studentów architektury i architektury krajobrazu staną się podstawą do opracowania koncepcji i wytycznych projektowych do realizacji głównego centrum przesiadkowego komunikacji zbiorowej w Hrubieszowie, tej tak ważnej pod względem funkcjonalnym i wizerunkowym przestrzeni zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wyniki warsztatów zostaną również zaprezentowane na wystawie po-warsztatowej oraz na stronach i mediach społecznościowych projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.  

Wyjazd studyjny do Hrubieszowa z dyplomantami magisterskimi w ramach realizacji działania „Centrum komunikacyjne miasta Hrubieszów” – 7-8 kwietnia 2022

Za nami kolejna robocza wizyta w Hrubieszowie – tym razem z dyplomantkami magisterskimi, które podjęły temat centrum komunikacyjnego miasta.  Wizja terenowa rozpoczęła się od zapoznania się z uwarunkowaniami lokalizacji głównego węzła przesiadkowego i jego najbliższego otoczenia.  

Następnie w celu analizy szerszych powiązań urbanistyczno-krajobrazowych projektowanego centrum odbyliśmy spacer studialny po mieście z Panią architekt Annę Dąbrowską-Wójcik z Biura Projektu Rozwój Lokalny. Spacer wokół „wyspy hrubieszowskiej” odsłonił ogromny potencjał krajobrazowy, rekreacyjny i turystyczny terenów nad rzeką Huczwą i Kanałem Ulga.  

Hrubieszowskie bulwary, parki rzeczne, rekreacyjne zagospodarowanie brzegów, pętla kajakowa wokół Wyspy … to tylko niektóre z koncepcji, które być może znajdą swoje rozwinięcie w projektach dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej jeszcze w tym roku.   

Wizyta studyjna zakończyła się w siedzibie Biura Projektu Rozwoju Regionalnego w zrewitalizowanym dworku przy ul. Staszica 9. Tam zapoznano się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi projektu centrum komunikacyjnego.  

Udzielono też wywiadu dla TVP Lublin, podczas którego zaprosiliśmy mieszkańców Hrubieszowa na warsztaty partycypacyjne pt. „Centrum Komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, podczas których studenci Politechniki Krakowskiej z trzech kierunków – architektury, architektury krajobrazu i transportu – wspólnie z uczniami szkół średnich z Hrubieszowa i okolic będą wspólnie projektować główny węzeł komunikacji autobusowej miasta jako miejsce dostępne dla wszystkich, funkcjonalne i ekologiczne.  

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE DOTYCZĄCE CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO HRUBIESZOWA  

KONCEPCJE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI  DO REALIZACJI” PRZEZ STUDENTÓW ARCHITEKTURY I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WAPK 

W dniu 1 lutego 2022 roku – w ramach sesji obron dyplomowych inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – zaprezentowano prace dyplomowe inżynierskie dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa. 

W spotkaniu uczestniczyli zdalnie goście z Hrubieszowa – Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski.  Komisji dyplomowej przewodniczyła dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK. 

 Prace przygotowano w oparciu o informacje i wytyczne otrzymane od samorządu lokalnego miasta Hrubieszowa. Były one swoim zakresem zbliżone do planowanego do realizacji działania CENTRUM KOMUNIKACYJNE MIASTA HRUBIESZOWA w ramach projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”. Ze względu na specyfikę i wymagania regulaminów dyplomowania prac inżynierskich zakres wykonanych prac został nieco zmodyfikowany. Tym niemniej Autorki projektów – Agata Stasiowska z kierunku Architektura oraz Magdalena Marasik i Dagmara Andrzejewska z kierunku Architektura krajobrazu – podjęły się wymagającego zadania rozwiązania problemów komunikacyjnych obszaru, uporządkowania i estetyzacji przestrzeni, biorąc pod uwagę możliwości wprowadzenia rozwiązań pro-ekologicznych, a także zwiększających dostępność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele uwagi poświęcono aspektom tożsamości miejsca, odnosząc się do lokalnych i wielokulturowych tradycji Hrubieszowa oraz lokalizacji miasta jako „wschodniej bramy” Polski i Unii Europejskiej.   

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała absolwentka studiów inżynierskich w zakresie Architektury – Pani inż. arch. Agata Stasiowska (praca przygotowana w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł). Jej projekt obejmował koncepcję układu drogowego oraz projekt nowoczesnego pawilonu dworcowego o formie nawiązującej do bramy, zapewniającego niezbędne zaplecze dla obsługi ruchu podróżnych, zintegrowanego z pokrytym roślinnością ekstensywną zielonym dachem nakrywającym cały obiekt i perony dla busów i autokarów. 

Następnie zostały zaprezentowane dwie prace z zakresu Architektury krajobrazu, których Autorki tego dnia przystępowały również do egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

Jako pierwsza prezentowała swoją pracę Pani Magdalena Marasik (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: dr inż. arch. Anna Staniewska), która skupiła się w organizacji przestrzeni centrum komunikacyjnego na nadaniu priorytetu pieszym, rozdzieleniu komunikacji dojazdowej i autobusowej, przy zapewnieniu odpowiednich parametrów dla zatok przystankowych dla różnych typów pojazdów. Koncepcję uzupełniał pomysły na bryły „zielonych przystanków” i kształt kubatury niewielkiego dworca. Projektowane obiekty łączyły płynne linie dachów pokrytych mieszanką rodzimych roślin, charakterystycznych dla regionu, pod nazwą „Łąka Hrubieszowska”. 

Jako druga wystąpiła Pani Dagmara Andrzejewska (praca przygotowana w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Paweł Mika), która szczególnie skupiła się na problemie ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem i smogiem komunikacyjnym. W swoim projekcie zaproponowała przekrycie zielonym dachem przystanku i peronu dla pasażerów oraz różne warianty wprowadzenia zielonych ekranów akustycznych.

W zaprezentowanych projektach dyplomowych pojawiło się bardzo wiele interesujących pomysłów i rozwiązań w duchu projektowania uniwersalnego, zwiększenia inkluzyjności przestrzeni, podniesienia jej jakości estetycznej, funkcjonalnej i pro-środowiskowej. Projekty te będą poddane dalszym analizom i wraz z planowanymi w przyszłym semestrze projektami dyplomowymi magisterskimi staną się podstawą do opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego opracowanej wspólnie przez pracowników i dyplomantów WAPK. Wszystkie opracowane projekty dyplomowe dotyczące Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa będą prezentowane na wystawach na Politechnice Krakowskiej i Hrubieszowie oraz opublikowane w Katalogu towarzyszącym wystawom. 

Informacje o projekcie HDK

Działanie pt. „Hrubieszowski Dom z Klimatem” (HDK) jest realizowane przy udziale pracowników  naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach współpracy Katedry Architektury Krajobrazu (A-8) z Katedrą Historii Architektury i Konserwacji Zabytków(A-1), Katedrą Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego(A-5) i Katedrą Rysunku Malarstwa i Rzeźby(A-7). 

Ogólny zakres prac obejmuje opracowanie i wydruk monografii dotyczących drewnianych domów hrubieszowskich („Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –historia, tradycja, duch miejsca. Część I” wraz ze „spacerownikiem oraz „Dom i ogród w krajobrazie Hrubieszowa –projektowanie w zgodzie z tradycją. Część II”) a także organizację ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-krajobrazowego dla studentów architektury i architektury krajobrazu na projekt „Hrubieszowskiego domu i ogrodu z klimatem”. Ponadto powstanie katalog wybranych projektów. Działaniu będą towarzyszyć różne formy prac naukowych, badawczych i dydaktycznych ( w tym kwerendy archiwalne i badania terenowe, w tym praktyki studenckie inwentaryzacyjno-architektoniczno-krajobrazowe, plenery malarskie, prace kół naukowych, organizację konkursu studenckiego, opracowanie koncepcji projektowych „domów z klimatem” we współpracy pracowników i studentów WAPK, wystawy i inne. Wszystkie etapy prac będą podsumowane publikacjami (monografie, katalogi, artykuły naukowe wieloautorskie we współpracy ze studentami), publikacje na stronach i w czasopismach internetowych

Informacje o projekcie HCK

Zakres prac dotyczących działania „Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszów – przygotowanie i wykonanie koncepcji oraz wytycznych do dokumentacji projektowej” (HCK) obejmuje opracowanie studialnych koncepcji projektowych zagospodarowania centrum komunikacyjnego, tj. dworca autobusowego w Hrubieszowie wraz z otoczeniem. Uczestniczą w nim studenci w ramach prac dyplomowych i pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej z Wydziały Architektury (Katedra Architektury Krajobrazu A-8 i Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9) oraz Wydziału Inżynierii Lądowej. 

W ramach działania przewidziane są między innymi warsztaty projektowe z udziałem studentów z PK oraz uczniów szkół średnich z Hrubieszowa; opracowanie studialnych koncepcji w ramach dyplomów oraz wytycznych projektowych, a także publikacje, artykuły naukowe związane z problematyką rozwiązań krajobrazowych, architektonicznych towarzyszących zrównoważonemu projektowaniu centrów komunikacyjnych i zbiorczej komunikacji pasażerskiej. 

Podpisanie umowy partnerstwa, 2 grudnia 2021

W dniu 2 grudnia 2021 podpisano umowę partnerstwa między Gminą Miejską Hrubieszów a Politechniką Krakowską w celu współpracy w realizacji projektu „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI” w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 

Umowę ze strony Politechniki, w imieniu Rektora uczelni, podpisała dr inż. arch. Izabela Sykta (koordynator projektu ze strony PK) oraz reprezentujący Miasto Hrubieszów Zastępca Burmistrza – Paweł Wojciechowski.

Liderem projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów, a w projekcie uczestniczy liczna grupa partnerów instytucjonalnych oraz lokalnych organizacji pozarządowych (więcej na stronach: https://miasto.hrubieszow.pl/page/rozw%C3%B3j-lokalny-hrubieszowa-od-partycypacji-do-realizacji